TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty Xăng dầu Hà Giang

Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu để sản xuất có hiệu quả. | Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động tiêu thụ ở Công ty Xăng dầu Hà Giang Em nhận thấy: Công ty Xăng dầu Hà Giang đang từng bước hoàn thiện và trưởng thành, từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Công ty Xăng dầu Hà Giang đã thực sự trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo An ninh – Quốc phòng và tiêu dùng xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, hiện đại hoá ở địa phương. Với tinh thần cố gắng vượt bậc của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty xăng dầu Hà Giang, Công ty đã từng bước phát triển không ngừng vươn lên về mọi mặt; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty được cải thiện. Công ty từng bước đã chú trọng đến việc đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, trình độ quản lý kinh tế, tay nghề kỹ thuật của người lao động được nâng cao. đến nay Công ty thực sự có uy tín và vị thế trên thị trường xăng dầu ở Hà Giang, khách hàng ngày càng đông, thị trường chiếm lĩnh khoảng 75%. Tuy nhiên Công ty xăng dầu Hà Giang còn có những khó khăn vướng mắc nhất định về lao động, nguồn vốn, công tác quản lý, thiết bị kỹ thuật và các chính sách tiêu thụ. Để tiếp tục đứng vững trên thị trường, đòi hỏi Công ty phải không ngừng đầu tư, cải tiến để đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng của thị trường.