TAILIEUCHUNG - Luận văn - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet ở công ty Điện Toán và Truyền

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là đơn vị hạch toán kinh tế trong khối Thông tin Bưu điện, có quyền tự chủ về kinh doanh theo các quy định của Tổng cục. | Ngày nay trong tiến trình gia nhập thị trường của các công ty luôn phải đương đầu với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi xu hướng tự nhiên của mỗi công ty và có nguy cơ bị loại ra khỏi thị trường cạnh tranh thì họ phải ngăn cản điều đó bằng việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hạ giá thành sản xuất tạo ra lợi thế cạnh tranh để thu hút ngày càng nhiều khách hàng, tăng lượng tiêu thụ. Và công ty VDC cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh của thị trường. Song với chiến lược kinh doanh, phát triển hợp lý tập trung vào lĩnh vực Internet, nhiều năm qua công ty đã khẳng định được chính mình. Công ty đã xác lập được vị thế của mình trên thương trường, đã đi đến mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu xã hội - một mục tiêu mà không phải bất cứ công ty nào cũng làm được. Bắt tay vào kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, công ty đã có nhiều ưu thế đặc biệt nhưng đồng thời cũng gặp không ít những khó khăn. Song điều quan trọng là công ty đã xác định cho mình một hướng đi đúng và điều đó đã và đang được thực tế kiểm nghiệm. Thực tế là dịch vụ Internet đã được khẳng định trên thị trường trong và ngoài nước. Để làm được điều đó công ty đã không ngừng tìm cách khắc phục những khó khăn đang còn tồn tại và phát huy những lợi thế của mình, phấn đấu đạt mục tiêu dự kiến cho ngành đến 2005 và trong những năm tiếp theo. Những thành tựu đó khó có thể đo đếm được bằng con số, và sự kiện mà đã thẩm thấu vào những đổi thay diện mạo và quan niệm xã hội, của từng con người, của từng tổ chức góp phần tạo dựng cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo nên ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế xã hội.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN