TAILIEUCHUNG - Những môn thể thao tốt cho thời kì mang thai

Bơi lội rất tốt cho bà bầu Khi mang thai, bạn cần phải thận trọng trong việc lựa chọn các loại hình thể thao để tập luyện. Sự mạo hiểm của bạn rất dễ dẫn đến những tổn thương đáng tiếc cho thai nhi. Trường Đại học Obstetrics and Gynecology ở Mỹ đã đưa ra những lời khuyên sau đây trong việc lựa chọn những môn thể thao phù hợp trong thời kì mang thai. | Những môn thể thao tốt cho thời kì mang thai Bơi lội rất tốt cho bà bầu Khi mang thai bạn cần phải thận trọng trong việc lựa chọn các loại hình thể thao để tập luyện. Sự mạo hiểm của bạn rất dễ dẫn đến những tổn thương đáng tiếc cho thai nhi. Trường Đại học Obstetrics and Gynecology ở Mỹ đã đưa ra những lời khuyên sau đây trong việc lựa chọn những môn thể thao phù hợp trong thời kì mang thai. Đi nhanh Bạn nên đi bộ với tốc độ nhanh trong vòng khoảng 12-15 phút ngày. Đây là cách rất tốt để bạn bắt đầu cho một cuộc tập luyện khác. Nếu bạn có cảm giác đau khi đi nhanh bạn nên sãy những bước chân dài ra trong khi đi và đi chậm dần lại. Bơi lội Bơi lội là môn thể thao rất tốt cho phụ nữ mang thai. Bai nó giúp tát ca các ca bap cua ban tay lan ban chan hoat dong. Dong thdi nó giúp cho tim ban khoe han ma khong gay nguy hiém cho day chang va các khap xaang Bai trong quá trinh bai trong laang ca thé cua ban da daac lac day cua dong naac nang da. Chay bo Chay bo rát tot cho quá trinh dieu tiét cua ca thé ban neu nha traac khi mang thai ban da tang tap luyen loai hinh nay . Tuy nhien ban can phai het sac can than trong quá trinh chay. Vi néu la dé té nga sé gay ra nhang ton thaang lan cho thai nhi. Ban nen uong that nhieu naac dé thay thé cho laang mo hoi ma ca thé ban da tiét ra trong quá trinh chay bo. Chai Golf va .