TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu bào chế gel chứa tiểu phân Nano clotrimazole

Clotrimazole (CLO) là một dẫn xuất imidazole có tác dụng diệt nấm. Việc sử dụng CLO đường uống không thuận tiện do tác dụng phụ có thể xảy ra và thời gian bán hủy ngắn (3 - 6 giờ). Đề tài được tiến hành nhằm bào chế gel chứa các tiểu phân nano polyme giúp làm tăng độ tan, cải thiện sinh khả dụng, đặc biệt là giúp kéo dài khả năng giải phóng thuốc tại chỗ trên da. | Nghiên cứu bào chế gel chứa tiểu phân Nano clotrimazole Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Nghiên cứu bào chế gel chứa tiểu phân Nano clotrimazole Hồ Hoàng Nhân Hoàng Ngọc Tuân Lê Thị Minh Nguyệt Khoa Dược Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Clotrimazole CLO là một dẫn xuất imidazole có tác dụng diệt nấm. Việc sử dụng CLO đường uống không thuận tiện do tác dụng phụ có thể xảy ra và thời gian bán hủy ngắn 3 - 6 giờ . Đề tài được tiến hành nhằm bào chế gel chứa các tiểu phân nano polyme giúp làm tăng độ tan cải thiện sinh khả dụng đặc biệt là giúp kéo dài khả năng giải phóng thuốc tại chỗ trên da. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Tiểu phân nano Eudragit RS 100 được bào chế bằng phương pháp kết tủa sau đó được phối hợp vào tá dược tạo gel. Gel chứa tiểu phân nano CLO được đánh giá về mặt cảm quan kích thước tiểu phân KTTP phân bố kích thước PDI hiệu suất nano hóa EE pH và khả năng giải phóng hoạt chất. Kết quả Công thức gel tốt nhất chứa tiểu phân nano CLO 1 với 0 3 Carbopol 934P 5 glycerin có thể chất mịn đồng nhất và KTTP PDI EE khả năng giải phóng lần lượt là 154 6 3 6 nm 0 153 0 011 67 62 0 89 51 46 1 10 sau 24 giờ . Kết luận Gel chứa tiểu phân nano CLO chứng tỏ là một hệ đưa thuốc hứa hẹn trong điều trị nhiễm nấm tại chỗ. Từ khoá clotrimazole tiểu phân nano dùng tại chỗ Eudragit RS 100 nhiễm nấm Abstract Formulation of gel containing clotrimazole-loaded nanoparticles Ho Hoang Nhan Hoang Ngoc Tuan Le Thi Minh Nguyet Faculty of Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Clotrimazole CLO is an imidazole derivative with antifungal activities. The conventional dosage forms for oral or topical administration have some disadvantages such as drug adverse reaction for long-term use repeated doses daily due to short half-life. The aim of this study was to prepare gel containing CLO-loaded nanoparticles to increase drug solubility enhance bioavailability especially for a sustained

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    146    0    21-07-2024
8    143    0    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.