TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van không khâu

Hẹp van động mạch chủ (ĐMC) là bệnh lý tim phổ biến đối với các nước phát triển. Những năm gần đây, dòng van không khâu và khâu tối thiểu đã phát triển mạnh với nhiều ứng dụng rộng rãi. Nghiên cứu nhằm đánh giá tính khả thi và kết quả hậu phẫu trung hạn đối với phương pháp thay van ĐMC không khâu. | Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van không khâu Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN KHÔNG KHÂU Bùi Đức An Vinh1 2 Nguyễn Hoàng Nam2 3 Nguyễn Bá Phong2 3 Adama Sawadogo2 Kasra Azarnoush 4 1 Bác sĩ nội trú Ngoại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bác sĩ nội trú Ngoại Tim mạch - Trường Đại học Y Clermont-Ferrand Pháp 3 Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội 4 Trường Đại học Y Clermont - Ferrand Pháp Tóm tắt Đặt vấn đề Hẹp van động mạch chủ ĐMC là bệnh lý tim phổ biến đối với các nước phát triển. Những năm gần đây dòng van không khâu và khâu tối thiểu đã phát triển mạnh với nhiều ứng dụng rộng rãi. Nghiên cứu nhằm đánh giá tính khả thi và kết quả hậu phẫu trung hạn đối với phương pháp thay van ĐMC không khâu. Đối tượng và phương pháp 13 bệnh nhân BN được phẫu thuật thay van ĐMC bằng van không khâu từ tháng 12 2015 đến tháng 5 2018 tại bệnh viện Đại học Y Clermont Ferrand Pháp. Nghiên cứu hồi cứu mô tả theo dõi sau phẫu thuật đánh giá kết quả phẫu thuật dựa theo lâm sàng và siêu âm tim. Kết quả Thời gian cặp ĐMC 84 8 22 9 phút thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 113 4 21 2 phút. Cải thiện chênh áp trung bình qua van trước và sau mổ 40 3 17 4 mmHg so với 10 5 4 8 mmHg 1 tháng và 12 0 4 5 mmHg 6 tháng . Có 2 trường hợp phẫu thuật lại 2 trường hợp hở cạnh chân van nhân tạo sau mổ mức độ nhẹ. Thời gian hồi sức tim 7 8 11 8 ngày thời gian nằm viện 23 2 15 5 ngày. Theo dõi 1 tháng và 6 tháng không có trường hợp nào tử vong. Kết luận Phẫu thuật thay van ĐMC bằng van không khâu là phương pháp khả thi có kết quả sớm và trung hạn tốt cải thiện huyết động có khả năng ứng dụng trên những BN nguy cơ phẫu thuật trung bình và cao. Từ khóa hẹp van động mạch chủ thay van động mạch chủ van động mạch chủ không khâu Abstract EVALUATION OF THE RESULT OF SUTURELESS AORTIC VALVE REPLACEMENT Bui Duc An Vinh1 2 Nguyen Hoang Nam2 3 Nguyen Ba Phong2 3 Adama Sawadogo2 Kasra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.