TAILIEUCHUNG - Hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa thể huyết ứ bằng bài thuốc thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm

Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân đau thần kinh tọa do thoát vị chưa có chỉ định phẫu thuật và đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa thể huyết ứ (do thoát vị đĩa đệm) bằng bài thuốc Thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm. | Hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa thể huyết ứ bằng bài thuốc thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA THỂ HUYẾT Ứ BẰNG BÀI THUỐC THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Trúc Quỳnh Nguyễn Thị Tân Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm là bệnh lý thường gặp ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động và chất lượng sống của người bệnh. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bằng Đông Tây y trong đó điện châm và thuốc y học cổ truyền là một phương pháp có hiệu quả cao. Mục tiêu Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân đau thần kinh tọa do thoát vị chưa có chỉ định phẫu thuật và đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa thể huyết ứ do thoát vị đĩa đệm bằng bài thuốc Thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Gồm 27 bệnh nhân được chẩn đoán là đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm được điều trị tại Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế. Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp nghiên cứu tiến cứu đánh giá lâm sàng trước và sau điều trị. Kết quả Loại tốt 44 4 Khá 37 0 Trung bình 18 5 . Kết luận Điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm bằng bài thuốc Thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm có hiệu quả cao trên lâm sàng. Từ khóa Đau thần kinh tọa thoát vị đĩa đệm điện châm thân thống trục ứ thang Abstract THE EFFECTS OF ELECTRONIC ACUPUNCTURE COMBINED WITH THAN THONG TRUC U THANG REMEDY IN THE TREATMENT OF SCIATICA DUE TO LUMBAR DISC HERNIATION Nguyen Van Hung Nguyen Truc Quynh Nguyen Thi Tan Faculty of Traditional Medicine Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Sciatica due to lumbar disc herniation is one of the most common diseases in the world as well as in Viet Nam sciatica impact on patient s quality of life .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.