TAILIEUCHUNG - Giá trị phối hợp thang điểm AIMS65 và chỉ số MELD trong tiên lượng sớm ở bệnh nhân xơ gan xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản

Bài viết trình bày đánh giá thang điểm AIMS65, MELD và phối hợp 2 thang điểm này trong tiên lượng tái xuất huyết, tử vong trong 5 ngày đầu ở bệnh nhân xơ gan xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. | Giá trị phối hợp thang điểm AIMS65 và chỉ số MELD trong tiên lượng sớm ở bệnh nhân xơ gan xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 GIÁ TRỊ PHỐI HỢP THANG ĐIỂM AIMS65 VÀ CHỈ SỐ MELD TRONG TIÊN LƯỢNG SỚM Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN XUẤT HUYẾT DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Nguyễn Thị Nhung Phan Trung Nam Trần Văn Huy Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản TMTQ là một biến chứng nặng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa với tỷ lệ tử vong còn khá cao. Vì vậy vấn đề tiên lượng tái xuất huyết sớm và tử vong ở những bệnh nhân này là vấn đề cấp thiết trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu Đánh giá thang điểm AIMS65 MELD và phối hợp 2 thang điểm này trong tiên lượng tái xuất huyết tử vong trong 5 ngày đầu ở bệnh nhân xơ gan xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 44 bệnh nhân xơ gan có biến chứng xuất huyết do vỡ giãn TMTQ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá AIMS65 và MELD trong vòng 24 giờ đầu và theo dõi tái xuất huyết tử vong 5 ngày đầu nhập viện. Kết quả Giá trị của thang điểm AIMS65 MELD trong tiên lượng tái xuất huyết và tử vong 5 ngày đầu nhập viện với diện tích dưới đường cong ROC lần lượt là 0 81 0 69 và 0 92 0 95. Phối hợp thang điểm AIMS65 và MELD trong tiên lượng tử vong 5 ngày đầu với diện tích dưới đường cong ROC là 0 96 độ nhạy 100 độ đặc hiệu 92 7 p lt 0 001 trong tiên lượng tái xuất huyết 5 ngày đầu với diện tích dưới đường cong ROC là 0 84 độ nhạy 83 3 độ đặc hiệu 81 6 p lt 0 001 . Kết luận Phối hợp thang điểm AIMS65 và MELD làm tăng độ nhạy độ đặc hiệu và giá trị tiên lượng tử vong tái xuất huyết 5 ngày đầu ở bệnh nhân xơ gan có biến chứng xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản cao hơn so với từng thang điểm riêng lẻ. Từ khóa Thang điểm AIMS65 chỉ số MELD vỡ giãn tĩnh mạch thực quản Abstract PROGNOSTIC VALUE OF COMBINATION AIMS65 AND MELD SCORES IN CIRRHOTIC PATIENTS WITH

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.