TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 12: Tính bền của bê-tông

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên nhân; ảnh hưởng môi trường và ăn mòn. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 12 Tính bền của bê-tông Cơ tính biến dạng trong bê-tông xi-măng và hiện tượng ăn mòn môi trường Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-2 Giới hạn chịu lực của bê-tông Vi cấu trúc bê-tông xi-măng Lỗ rỗng Đặc Vi cấu trúc và thành phần nguyên liệu bê-tông Cốt liệ liệu biệt Vai trò của vết nứt lưu ý cấu C-S-H ngoà ngoàii Vai trò của lỗ rỗng dung dị dịch trúc C-S-H trên bề bề yếu mặt của Hạt XM khan Hạt vùng chưa thủy thủy hó hóa chuyển Các C- Các C-H tiếp VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-3 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-4 1 Vùng chuyển tiếp trong vi cấu trúc Cường độ chịu lực vs. độ rỗng Vữa Đối với các vật liệu XM cấu trúc rời độ rỗng Đá bê- bê-tông Cố t p làm giảm cường liệ liệu độ chịu lực. chịu ực u llự Quan hệ hàm mũ ộ chị R độ ng đ ường Phương trình Power Cườ R R0. 1-p 3 Lỗ rỗng lớ lớn tập trung sp C- C-H tinh thể thể thô hơn Độ rỗng VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-5 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-6 Biến dạng phá hoại khi nén Vết nứ nứt vuông gó góc thớthớ nén không phá nén phátt triể triển tiế tiếp Nứt vỡ dọc vỡ dọc thớ nén thớ nén Khi nén mẫu có xu hướng bị ép lại theo phương vuông góc và dãn ra theo phương ngang VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-7 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-8 2 Quan hệ ứng suất vs. biến dạng đàn hồi Nguyên nhân ƯS tớ tới hạ hạn ƯS tớ tới hạ hạn Cốt liệu và vữa XM thể hiện quan hệ đàn hồi cho đến khi bị hạạn Cốt liệ liệu đá đá ới h phá hoại ất MPa Bê- Bê-tông suấất ttớ Quan hệ ứng suất biến dạng ứng su suấ Ứng su Vữa XM của bê-tông biểu hiện trạng thái trung gian cốt liệu và vữa XM Bê-tông không biểu hiện quan Biế Biến dạ dạng Biế dạng 10-6 Biến dạ hệ đàn hồi cho đến khi bị phá hoại tạ Phá hoại tại vù vùng chuyể chuyển tiế tiếp hoại hoàn toàn. ƯS tớ tới hạ hạn ƯS tớ tới hạ hạn VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-9 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-10 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.