TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận án đề xuất giải pháp phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên địa bàn thành phố Hà Nội trên cơ sở đánh giá thực trạng các mô hình chuỗi cung ứng rau quả trên địa bàn. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 2 4 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Những năm gần đây ngành rau quả Việt Nam đã chứng tỏ vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế khi thỏa mãn được mong mỏi ngày càng gia tăng của người tiêu dùng trong nước và thu kim ngạch xuất khẩu ngày càng lớn từ các thị trường nước ngoài. Về lý luận và thực tiễn trên thế giới ở Việt Nam đã có các nghiên cứu về chuỗi cung ứng chuỗi giá trị rau quả. nhiều nghiên cứu đã lượng hoá được giá trị gia tăng song chưa rõ mối quan hệ giữa giá trị gia tăng với các mô hình chuỗi và việc phát triển mô hình chuỗi cũng còn nhiều vướng mắc. Tại Hà Nội các công trình nghiên cứu được thực hiện nhằm tập trung giải quyết khó khăn cho các khâu yếu hay chỉ tập trung tới cải thiện trình độ kĩ thuật nâng cao nhận thức cho người dân mà chưa thể thiết lập hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao GTGT cho các chuỗi trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có nhiều mô hình chuỗi đang cùng vận hành song cách thức tìm kiếm và phân phối giá trị gia tăng có những khác biệt. Cách tiếp cận giá trị gia tăng của mô hình chuỗi cung ứng rau quả được coi là hướng đi tích cực và đảm bảo kinh kế lâu dài cho tất cả các thành viên chuỗi và hơn hết là người tiêu dùng. Tuy nhiên phát triển chuỗi vẫn còn là điều vướng mắc 1 Chuỗi lộn xộn 2 Liên kết chuỗi còn lỏng lẻo 3 Kiểm soát chuỗi bị hạn chế . Đứng trước thách thức này đòi hỏi họ phải vận động để thay đổi trong tư duy kinh tế thị trường. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với chuỗi cung ứng rau quả Hà Nội là Làm thế nào để các mô hình chuỗi cung ứng rau quả có được mối liên kết lâu dài ổn định giá trị gia tăng cao Mô hình chuỗi nào cần được ưu tiên phát triển khi Hà Nội có những đặc thù riêng . Xuất phát từ những lý do trên NCS quyết định lựa chọn nghiên cứu luận án Phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận 5 nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.