TAILIEUCHUNG - NGÔN NGỮ CƠ THỂ

thế đứng, ngồi là sự quan trọng của ngôn ngữ điệu bộ. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên có 3 điệu bộ có thể tạo ra ấn tượng rất khác nhau. Điệu bộ tích cực có tác dụng tốt và khuyến khích cuộc giao tiếp cởi mở. Điệu bộ trung bình, điệu bộ tiêu cực làm cho sự giao tiếp trở nên khó khăn. 1. - Tư thế ngồi : Người ngồi tựa lưng lên thành ghế, tay nắm chặt đầu gối : đó là cử chỉ của người hoài nghi, có tính cảnh giới với người đối diện. - Người ngồi ngã. | NGÔN NGỮ CƠ THỂ thế đứng ngồi là sự quan trong của ngôn ngữ điêu bô. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên có 3 điệu bộ có thể tạo ra ấn tượng rất khác nhau. Điệu bộ tích cực có tác dụng tốt và khuyến khích cuộc giao tiếp cởi mở. Điệu bộ trung bình điệu bộ tiêu cực làm cho sự giao tiếp trở nên khó khăn. 1. Tư thế ngồi - Người ngồi tựa lưng lên thành ghế tay nắm chặt đầu gối đó là cử chỉ của người hoài nghi có tính cảnh giới với người đối diện. - Người ngồi ngã tới phía trước hai tay để trên đầu gối đây là cử chỉ của người có kinh nghiệm thực tế và dễ đồng tình với người đối diện. - Người ngồi trên ghế một chân để lên ghế kê phía dưới đầu gối chân kia đó là cử chỉ của người có thái độ chủ quan quá tự tin không sợ sệt một việc gì cả. - Người ngồi hay ngó lên tư tưởng lạc quan hy vọng ngược lại ngó xuống là người hay lo lắng hay thất vọng. - Người ngồi hút thuốc hay phun khói lên không là cử chỉ của người cao ngạo lạc quan. - Người ngồi mà thích nghiêng đầu hay ngó đi chỗ khác là người hoài nghi lời nói của người đối diện. - Người ngồi có thói quen ngó nghiêng về một phía nào là người có ảo tưởng có tính hay phiền trách người khác nhưng mau tha thứ. PHỤ LỤC - 1 TS NGUYỄN THANH HỘI Người ngồi nói chuyện ưa táy máy đôi tay là người đầy nhiệt huyết ưa lý luận. 2. Nói về cách bắt tay cũng biểu lộ tâm tính của con người trong giao tiếp. Theo quy định quốc tế khi người nam gặp người nữ nếu người nữ không đưa tay ra thì người nam Ạ tuyệt đối không được bắt tay. Người lớn tuổi đưa tay ra trước Người có chức vụ cao đưa tay bắt người có chức vụ thấp. Nếu từng cặp gặp nhau thì thực hiện đúng nguyên tắc nữ bắt tay nữ nam bắt tay nữ nam bắt tay nam. Những cái bắt tay xiết chặt biểu lộ một mối tình cãm vững chắc Những cái bắt tay quá mau lẹ người ưa thích tư lợi có ý lợi dụng kẻ khác làm công cụ cho họ. Những người vừa nắm tay vừa nói chuyện khi gặp nhau là con người thật lòng tử tế và đầy nhiệt tình. Những người khi từ biệt lại đưa bàn tay lên nắm cánh tay của người đối diện đó là con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN