TAILIEUCHUNG - Hút thuốc khi mang thai ảnh hưởng đến tuyến giáp

Các nhà nghiên cứu Anh đã theo dõi mối liên quan giữa hút thuốc lá ở các bà mẹ mang thai ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, với hai nhóm phụ nữ mang thai, một nhóm mang thai 3 tháng đầu, một nhóm mang thai 3 tháng cuối. Họ thấy rằng hút thuốc làm thay đổi chức năng tuyến giáp cho cả mẹ và thai nhi. | Hút thuốc khi mang thai ảnh hưởng đến tuyến giáp Các nhà nghiên cứu Anh đã theo dõi mối liên quan giữa hút thuốc lá ở các bà mẹ mang thai ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp với hai nhóm phụ nữ mang thai một nhóm mang thai 3 tháng đầu một nhóm mang thai 3 tháng cuối. Họ thấy rằng hút thuốc làm thay đổi chức năng tuyến giáp cho cả mẹ và thai nhi. Theo TS. Bijay Vaidya thuộc Trường Y Peninsula cho biết chức năng tuyến giáp của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Khi hút thuốc gây giảm chức năng tuyến giáp của mẹ giảm hormon giáp cả mẹ và con gây ra sảy thai sinh non nhẹ cân và phát triển tâm lý thần kinh bất thường cho thai nhi. Nếu ngừng thuốc sớm nồng độ các hormon giáp có thể trở lại bình .