TAILIEUCHUNG - Chuyên đề 4: Hệ thống khởi động

Hệ thống khởi động có nhiệm vụ cung cấp một nguồn năng lượng bên ngoài, quay động cơ đến một tốc độ tối thiểu. | Chuyên đề 4 Hệ thống khởi động . HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG . Công dụng phân loại yêu cầu . Công dụng Hệ thống khởi động HTKĐ có nhiệm vụ cung cấp một nguồn năng lượng bên ngoài quay động cơ đến một tốc độ tối thiểu nào đó để đảm bảo nhiên liệu đưa vào động cơ có thể đốt cháy được và sau đó động cơ có thể tự làm việc được. Tốc độ tối thiểu đó gọi là tốc độ khởi động của động cơ nkđ . Đối với động cơ xăng nkđ 35 50 v ph . Trong khi đó động cơ Diesel cần tốc độ khởi động lớn hơn nkđ 100 200 v ph . . Phân loại - Theo phương pháp khởi động HTKĐ bao gồm Khởi động bằng tay dùng tay quay hoặc dây kéo để quay trục khuỷu động cơ. Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho các động cơ xăng cỡ nhỏ. Khởi động bằng động cơ điện dùng phổ biến trên các động cơ ôtô. Khới động bằng động cơ xăng phụ dùng cho các động cơ Diesel công suất lớn. Khởi động bằng khí nén dùng cho động cơ tĩnh tại và tàu thuỷ cỡ lớn tốc độ thấp và trung bình. - Theo phhương pháp truyền động HTKĐ bao gồm Truyền động trực tiếp với bánh đà. Truyền động gián tiếp với bánh đà qua hộp giảm tốc. - Theo phương pháp kích từ cho máy khởi động HTKĐ bao gồm Kích từ nối tiếp. Kích từ song song. Kích từ hỗn hợp. Biên soạn ThS. Phạm Quốc Thái Trang 35 Chuyên đề 4 Hệ thống khởi động . Yêu cầu Hệ thống khởi động trên ôtô phải thoã mãn những yêu cầu sau - Phải quay được động cơ đến tốc độ khởi động nkđ để động cơ có thể khởi động được. - Phải đảm bảo khởi động lại được nhiều lần. - Momen khởi động Mkđ phải đủ lớn để đảm bảo khởi động được. - Chiều dài và điện trở của dây dẫn từ ắcquy đến máy khởi động phải nằm trong giá trị cho phép. . Cấu tạo và nguyên lý làm việc 2 3 1 4 Hình . Cấu tạo hệ thống khởi động 1. Máy khởi động 2. Cơ cấu điều khiển 3. Khớp truyền động 4. Bánh đà Hệ thống khởi động bao gồm 3 bộ phận chính máy khởi động cơ cấu điều khiển và khớp truyền động. - Máy khởi động dùng để biến điện năng từ ăcquy thành cơ năng để quay trục khuỷu động cơ. - Cơ cấu điều khiển có nhiệm vụ Biên soạn ThS.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN