TAILIEUCHUNG - Tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Với nhận thức TT&TH là vấn đề mới, chưa được nghiên cứu nhiều, bài viết có mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin về những vấn đề đặt ra đối với nước ta trong ứng phó với TT&TH của BĐKH. | Tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM TS. Nguyễn Trung Thắng (1) ThS. Ngân Ngọc Vỹ Vấn đề tổn thất và thiệt hại (TT&TH) do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra đã được hình thành, phát triển qua các hội nghị các bên (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH. Theo đó, TT&TH lần đầu tiên được đề cập trong Kế hoạch hành động Bali ở COP13 (Inđônêxia, năm 2007), đến COP16 (Mêhycô, năm 2010), Hội nghị đã đưa TT&TH thành một chương trình làm việc trong Khung hoạt động thích ứng Cancun. Ở COP19 (Ba Lan, năm 2013), Hội nghị đã thiết lập Cơ chế Vác-sa-va về TT&TH và thành lập Ủy ban về TT&TH. Tại COP21 (Pháp, năm 2015), trong Thỏa thuận Pari về BĐKH cũng đề cập và yêu cầu “các bên tham gia (UNFCCC) phải tăng cường hiểu biết, hành động, hỗ trợ, bao gồm cả thông qua Cơ chế Vác-sa-va, trên cơ sở hợp tác về các TT&TH từ các tác động tiêu cực do BĐKH gây ra”. Theo đánh giá của nhiều tổ chức, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất và chịu nhiều tác động của BĐKH. Vì vậy, việc nghiên cứu, nhận diện một cách toàn diện, có hệ thống về các loại hình TT&TH do BĐKH gây ra ở Việt Nam, cũng như các phương pháp đánh giá, từ đó có giải pháp ứng phó là rất quan trọng và cần thiết. Với nhận thức TT&TH là vấn đề mới, chưa được nghiên cứu nhiều, bài viết có mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin về những vấn đề đặt ra đối với nước ta trong ứng phó với TT&TH của BĐKH. 1. Khái niệm TT&TH do BĐKH gây ra đổi nơi cư trú của con người; lãnh thổ; các di sản văn BĐKH đang diễn biến nhanh trong thế kỷ 21, đã hóa; các tri thức bản địa; ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh và đang gây ra những TT&TH lớn về tài nguyên, môi thái (UNFCCC, 2013). trường, đời sống sản xuất, sinh hoạt của con người. Ở nhiều nước đang phát triển và đặc biệt là các Để ứng phó với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.