TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi giảm khối trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau hóa trị tiền phẫu tại Bệnh viện Trung Ương Huế

Bài viết trình bày đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị tân bổ trợ. | Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi giảm khối trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau hóa trị tiền phẫu tại Bệnh viện Trung Ương Huế ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI GIẢM KHỐI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN SAU HÓA TRỊ TIỀN PHẪU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Châu Khắc Tú1, Lê Sỹ Phương1, Lê Minh Toàn1, Bạch Cẩm An1, Lê Thị Ý Nhân1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị tân bổ trợ. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên tổng số bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn (giai đoạn IIIC-IV, theo phân loại FIGO) được phẫu thuật giảm khối qua nội soi sau 3 chu kỳ hóa chất tân bổ trợ, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2018, tại khoa Phụ sản, BVTW Huế. Kết quả: Tổng cộng có 32 bệnh nhân được thu nhận. Độ tuổi trung bình là 51 tuổi (từ 25–67 tuổi), chỉ số khối cơ thể trung bình là 24,4 (từ 20-41). Tất cả các bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng tốt sau 3 đợt hóa trị tân bổ trợ. Phần lớn bệnh nhân được phẫu thuật nội soi giảm khối hoàn toàn với kết quả tốt (56,25%). Thời gian mổ trung bình là 150 phút (tử 75-330 phút), lượng máu mất trung bình là 85 ml (từ 55-220 mL). Số lượng trung bình các hạch chậu được phẫu tích là 14 (từ 09-21 hạch). Có 1 trường hợp tai biến trong mổ (3,13%) và 2 trường hợp biến chứng gần sau mổ (6,26%). Thời gian nằm viện trung bình là là 5 ngày (từ 4-13 ngày). Thời gian theo dõi trung bình là 18 tháng (từ 5-56 tháng). 28 bệnh nhân chưa thấy tái phát tại thời điểm này. Kết luận: Phẫu thuật nội soi với các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm có tính khả thi và có thể làm giảm tác động bất lợi của phẫu thuật xâm lấn đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sau khi hóa trị liệu tân bổ trợ, là một phương pháp thay thế hấp dẫn cho phẫu thuật mở bụng truyền thống. Những lợi ích đáng kể của cách tiếp cận này là ít xâm lấn, ít mất máu trong quá trình phẫu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN