TAILIEUCHUNG - Hệ thống quản lý nhập xuất

Một trong những chức năng chính của hệ điều hành là quản lý tất cả những thiết bị nhập/xuất của máy tính. Hệ điều hành phải ra các chỉ thị điều khiển thiết bị, kiểm soát các ngắt và lỗi | BÀI 11 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP XUẤT Nguồn Một trong những chức năng chính của hệ điều hành là quản lý tất cả những thiết bị nhập xuất của máy tính. Hệ điều hành phải ra các chỉ thị điều khiển thiết bị kiểm soát các ngắt và lỗi. Hệ điều hành phải cung cấp một cách giao tiếp đơn giản và tiện dụng giữa các thiết bị và phần còn lại của hệ thống và giao tiếp này phải độc lập với thiết bị. Trong bài này chúng ta tìm hiểu hệ điều hành quản lý nhập xuất như thế nào với những nội dung sau Khái niệm về hệ thống nhập xuất Phần cứng nhập xuất Phần mềm nhập xuất Qua bài học này chúng ta hiểu được cơ chế quản lý nhập xuất của hệ điều hành một cách tổng quát. Từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn quá trình nhập xuất diễn ra trên máy tính thông qua hệ điều hành như thế nào. Bài học này cũng giúp cho việc tìm hiểu cơ chế tương tác giữa hệ điều hành và các thiết bị nhập xuất cụ thể được đề cập trong bài học sau dễ dàng hơn. Bài học này đòi hỏi những kiến thức về kiến trúc máy tính cơ chế ngắt trên máy tính. NIỆM VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP XUẤT Hệ thống quản lý nhập xuất được tổ chức theo từng lớp mỗi lớp có một chức năng nhất định và các lớp có giao tiếp với nhau như sơ đồ sau CÁC LỚP CHỨC NĂNG NHẬP XUẤT Xử lý của người dùng Tạo lời gọi nhập xuất định dạng nhập xuất Phần mềm độc lập thiết bị Đặt tên bảo vệ tổ chức khối bộ đệm định vị Điều khiển thiết bị Thiết lập thanh ghi thiết bị kiểm tra trạng thái Kiểm soát ngắt Báo cho driver khi nhập xuất hoàn tất Thực hiện thao tác nhập xuất Ví dụ Trong một chương trình ứng dụng người dùng muốn đọc một khối từ một tập tin hệ điều hành được kích hoạt để thực hiện yêu cầu này. Phần mềm độc lập thiết bị tìm kiếm trong cache nếu khối cần đọc không có sẵn nó sẽ gọi chương trình điều khiển thiết bị gửi yêu cầu đến phần cứng. Tiến trình bị ngưng lại cho đến khi thao tác đĩa hoàn tất. Khi thao tác này hoàn tất phần cứng phát sinh một ngắt. Bộ phận kiểm soát ngắt kiểm tra biến cố này ghi nhận trạng thái của thiết bị và đánh thức tiến trình bị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN