TAILIEUCHUNG - Thực tế, đừng thực dụng

ụng Có những giá trị chung mà bất cứ một công ty nào, dù lớn hay nhỏ, trong nước hay nước ngoài, cũng cần phải có - chẳng hạn sự liêm chính, tính kỷ luật, tính thực tế, không mơ hồ về mục tiêu lợi nhuận. | Thực tê đừng thực dụng Có những giá trị chung mà bất cứ một công ty nào dù lớn hay nhỏ trong nước hay nước ngoài cũng cần phải có - chẳng hạn sự liêm chính tính kỷ luật tính thực tế không mơ hồ về mục tiêu lợi nhuận. Cách đây hai tháng trường Đại học SMU Singapore Management University có mời tôi tham gia một cuộc thảo luận với sinh viên về vấn đề có nên sa thải nhân viên khi công ty đang gặp khó khăn trong kinh doanh Sinh viên đưa ra nhiều ý kiến trong đó có một ý kiến khiến tôi chú ý phải chăng không còn giải pháp nào khác ngoài việc sa thải Tuy nhiên điều làm tôi rất ngạc nhiên chính là việc nhà trường đã đưa một vấn đề liên quan đến ứng xử đạo đức như vậy vào trong chương trình học của sinh viên ngay từ năm thứ nhất. Rõ ràng họ rất coi trọng vấn đề văn hóa đạo đức trong kinh doanh. Và phải chăng trong bối cảnh thương trường thế giới ngày càng khốc liệt thì việc nhấn mạnh vấn đề này là một cách nhắc nhở cảnh báo những người trẻ chuẩn bị bước vào kinh doanh về những giá trị đạo đức văn hóa cần phải có. Ứng xử văn hóa - hợp và không hợp trong những môi trường nhất định Hai mươi năm làm công việc quản lý điều hành kinh doanh trong đó có mười năm làm việc trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài tôi có dịp làm việc tiếp xúc với nhiều bạn trẻ người Việt trong các công ty liên doanh công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam và có một số cảm nhận suy nghĩ về ứng xứ văn hóa của họ trong thực tế công việc trong hoạt động kinh doanh có những giá trị chung mà bất cứ một công ty nào dù lớn hay nhỏ trong nước hay nước ngoài cũng cần phải có - chẳng hạn sự liêm chính tính kỷ luật tính thực tế không mơ hồ về mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên như mọi người đều biết. mỗi nước mỗi cộng đồng đều có nền văn hóa riêng và một công ty ra đời và hoạt động ở nước nào thì tất nhiên sẽ mang bản sắc văn hóa của nước ấy. Khi công ty này mở rộng hoạt động sang nước khác thì dù muốn hay không nó vẫn phải điều chỉnh thích nghi với môi trường văn hóa của nước sở tại nếu muốn phát triển bền vững. Cho .