TAILIEUCHUNG - Những từ được teen Mỹ ưa dùng !

Những từ được teen Mỹ ưa dùng ! –phần 1 Đây là những từ đa số thuộc văn nói của thanh thiếu niên Mỹ. to hit on someone = to flirt with someone : tán tỉnh ai chilling(adj) : thường dùng để trả lời cho câu hỏi What's up. Chỉ một trang thái ko có chuyện gì để làm. | Những từ được teen Mỹ ưa dùng -phần 1 Đây là những từ đa số thuộc văn nói của thanh thiếu niên Mỹ. to hit on someone to flirt with someone tán tỉnh ai chilling adj thường dùng để trả lời cho câu hỏi What s up. Chỉ một trang thái ko có chuyện gì để làm. overrated adj cái gì bị làm quá nói quá lên poser n Kẻ chuyên làm dáng làm bộ như mình cool faggot n thằng đồng tính phỉ báng I d hit it một câu nói nhại theo giọng quý ông ý nói Tôi sẽ làm tình với cô tạ hottie the person who s hot cuttie the person who s cute outtie leaving gonna go. I m outtie I m leaving I mma I m gonna I am going to lemme Let me booty ass butt cuteish kinda cute kind of cute prettyish .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN