TAILIEUCHUNG - Normal, ordinary và usual

Normal, ordinary và usual Phương Hoa từ Việt Nam hỏi: "Tôi học tiếng Anh tại trường cấp ba được ba năm nhưng tôi vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa: normal, ordinary và usual. Xin giải thích giúp tôi. Xin cảm ơn. | Normal ordinary và usual Phương Hoa từ Việt Nam hỏi Tôi học tiếng Anh tại trường cấp ba được ba năm nhưng tôi vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa normal ordinary và usual. Xin giải thích giúp tôi. Xin cảm ơn. Samantha Hague answers Hoa thân mến Đây là một câu hỏi rất thú vị. Có khá nhiều từ trong tiếng Anh có nghĩa gần giống nhau và chúng thường gây lúng túng cho người học. Trong các ví dụ mà bạn đưa ra normal và ordinary có nghĩa rất giống nhau còn usual có nghĩa hơi khác một chút. Tôi nghĩ là sẽ rất hữu ích nếu chúng ta nói về cách kết hợp từ cách các từ thường được dùng với nhau. Khi bạn học từ vựng tiếng Anh bạn nên dành thời gian học cả cách kết hợp từ như thế nào. Bạn có thể làm điều đó bằng cách dùng một cuốn từ điển Anh- Anh tốt và nó sẽ giúp giải thích cho bạn về cách kết hợp từ vựng. Bạn cũng có thể học cách kết hợp từ bằng việc đọc thêm tiếng Anh và xem xét cách kết hợp các tính từ với danh từ hay các động từ với tân . Bạn cũng có thể mua các cuốn sách chuyên về từ vựng hay các từ điển về kết hợp từ. Trở lại với các từ mà bạn hỏi tôi nghĩ normal và ordinary có nghĩa rất giống nhau là bình thường nó là như vậy không có gì đặc biệt hay khác biệt. Vậy nếu chúng ta có a normal hay ordinary day at work nó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN