TAILIEUCHUNG - Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tăng trưởng năm 2015

Bài viết này cũng có nhận định chung giống với nhiều đánh giá khác rằng, nền kinh tế VN năm 2014, bắt đầu có sự thay đổi căn bản về tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Tổng cục Thống kê, về tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. | Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tăng trưởng năm 2015 PGS. TS. Đào Duy Huân B ài viết này cũng có nhận định chung giống với nhiều đánh giá khác rằng, nền kinh tế VN năm 2014, bắt đầu có sự thay đổi căn bản về tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Tổng cục Thống kê, về tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 48,4 tỷ USD. Về sử dụng GDP năm 2014, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,20% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung, đồng thời tích lũy tài sản tăng 8,90%, đóng góp 2,90 điểm phần trăm. Bài viết cũng cho rằng, Triển vọng nền kinh tế nhước ta trong năm 2015 sẽ có nhiều dầu hiệu tăng trưởng khoảng 6,2%, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài cao hơn, sau khi TPP được kí kết, xuất khẩu sẽ tăng trưởng nhanh hơn, thị trường nội địa sức mua sẽ tăng lên, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn Từ khóa: Kinh tế VN, thế giới 1. Tổng quát những kết quả tích cực đạt được của kinh tế VN năm 2014 Một, về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP).Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%, cao hơn mức 2,64% của năm 2013, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm. Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 6,85%, nhưng do chiếm tỷ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.