TAILIEUCHUNG - Kết quả về giải phẫu và chức năng sau cắt bỏ ung thư mi và tạo hình mi

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả về giải phẫu và chức năng của mi sau cắt bỏ ung thư mi và tạo hình mi bằng phương pháp sử dụng sụn kết mạc, thời gian theo dõi sau 2 năm. Nghiên cứu tiến hành can thiệp lâm sàng, các bệnh nhân (BN) ung thư mi được điều trị tại khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt Trung ương. Số liệu bao gồm các thông số của BN như: Tuổi, giới, kết quả giải phẫu bệnh, vị trí, kích thước của khối u, kích thước của tổn thương mi sau khi cắt bỏ khối ung thư, màu sắc và sự liền sẹo, bờ mi, các góc mi, chức năng nhắm và mở của mi. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾT QUẢ VỀ GIẢI PHẪU VÀ CHỨC NĂNG SAU CẮT BỎ UNG THƯ MI VÀ TẠO HÌNH MI Nguyễn Quốc Anh*, Phạm Khánh Vân* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả về giải phẫu và chức năng của mi sau cắt bỏ ung thư mi và tạo hình mi bằng phương pháp sử dụng sụn kết mạc, thời gian theo dõi sau 2 năm. Phương pháp nghiên cứu: can thiệp lâm sàng, các bệnh nhân (BN) ung thư mi được điều trị tại khoa Chấn thương- Bệnh viện Mắt Trung ương. Số liệu bao gồm các thông số của BN như: tuổi, giới, kết quả giải phẫu bệnh, vị trí, kích thước của khối u, kích thước của tổn thương mi sau khi cắt bỏ khối ung thư, màu sắc và sự liền sẹo, bờ mi, các góc mi, chức năng nhắm và mở của mi. Kết quả: 78 BN (35 nam và 43 nữ) được phẫu thuật và theo dõi trong 2 năm. Về giải phẫu, da mi liền tốt chiếm 98,4%, 1 trường hợp da mi tạo sẹo co kéo gây biến dạng mi (1,6%), 69 BN có bờ tự do của mi được kết mạc phủ tốt (88,4%), bờ tự do của mi bị biến dạng chiếm 11,6%, độ rộng của khe mi tốt, đều so với mắt lành là 96,2%. Góc ngoài và góc trong đẹp chiếm 94,8%. Chức năng nhắm mắt của mi, mắt nhắm kín tốt 71 BN (91%). Chức năng mở mắt của mi, mắt mở tốt, đều so với bên lành là 64 BN ( 82,1%). 3 trường hợp tái phát u. Kết luận: phẫu thuật điều trị ung thư mi cho kết quả khả quan về giải phẫu và chức năng của mi. Từ khoá: ung thư mi, khuyết mi, hở mi, sụp mi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư mi mắt là một bệnh hay gặp trên lâm sàng. Các loại ung thư hay gặp là ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tuyến bã nhờn và u hắc tố ác tính. Các khối u khi phát triển xâm lấn tổ chức mi, bờ tự do của mi, lan vào tổ chức xung quanh [2]. Phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay là phẫu thuật. Phẫu thuật nhằm cắt bỏ khối ung thư và tạo hình mi. Phẫu thuật cắt bỏ khối u đòi hỏi phải cắt hết được khối u đến tổ chức lành. Tuy nhiên, nếu cắt bỏ khối u quá rộng sẽ gây khó khăn cho việc tạo hình mi, phục hồi lại mi sau đó. Để tiết kiệm được mô lành, trên thế giới áp dụng nhiều phương pháp để vừa đảm bảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.