TAILIEUCHUNG - Cách chăm sóc cá giống qua đông

Để có cá giống với kích thước lớn, thả sớm với những diện tích ao hồ nuôi cá một vụ cho thu hoạch sớm, bán được giá cao, người nuôi cá cần phải thả loại giống cá nuôi qua đông. | ll - r r Á - A. Cách chăm sóc cá giông qua đông Nguồn Để có cá giống với kích thước lớn thả sớm với những diện tích ao hồ nuôi cá một vụ cho thu hoạch sớm bán được giá cao người nuôi cá cần phải thả loại giống cá nuôi qua đông. Xin giới thiệu cách chăm sóc cá giống qua đông. Chọn ao nuôi cá giống qua đông có bờ cao khuất gió bắc. Độ dày lớp bùn đáy ao để khoảng 15-20cm chủ động cấp và thoát nước. Mực nước trong ao có thể cấp đạt 2-2 5m khi gặp rét đậm. Thiết kế 1 20-1 10 diện tích đáy ao có độ sâu hơn mặt bằng đáy khoảng 0 7-1m xung quanh xây gờ gạch cao 30-40cm ngăn không cho bùn đất tràn vào. Khi gặp rét đậm cấp nước đầy ao mực nước cao nhất nơi 1 20-1 10 diện tích đáy ao đào sâu đạt trên 3m nhiệt độ ổn định 15-20oC thì ngay cả những loài cá chịu rét kém nhất như chim trắng rô phi đơn tính cũng không bị chết khi nhiệt độ trên mặt đất giảm xuống 0-2oC. Mùa đông có thể phủ 1 2 diện tích mặt ao bằng bèo hoa dâu hoặc bèo tấm bèo Nhật Bản sẽ làm tăng nhiệt độ nước ao nơi có bèo lên 2-3oC để cá giống vào trú rét. Cho cá giống ăn đủ thức ăn tinh vào những lúc nhiệt độ môi trường trên 20oC và tạo màu tiêu chuẩn cho nước bằng cách bón phân chuồng hoai mục 1-2 tạ sào ao lần hoặc phân lân phân đạm 2kg supe lân 1kg đạm ure hoà nước té đều 1 sào mặt nước ao vào ao để vi sinh vật nước sinh trưởng phát triển thuận lợi nước ao có màu xanh vỏ đỗ hay nõn chuối làm thức ăn cho cá. Kinh nghiệm của bà con nông dân các huyện Hiệp Hoà Việt Yên tỉnh Bắc Giang cho thấy nếu sử dụng sản phẩm Vườn sinh thái loại chuyên dùng cho thuỷ sản hoặc loại đa chức năng kết hợp với vôi bột bón cho ao cá định kỳ 15-20 ngày lần mỗi lần 15-20ml Vườn sinh thái hoà nước té đều mặt ao vào ngày hôm sau bón vôi 10 kg vôi bột hoà nước té đều mặt nước vào lúc 12-14 giờ ngày hôm trước cho 1 sào mặt nước ao cá khoẻ mạnh tăng 20-30 năng suất chống bệnh và chống rét tốt hơn đối chứng không sử dụng sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN