TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - THPT An Phước

Với Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - THPT An Phước dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | Trường THPT An Phước Tổ Lý – KTCN ĐỀ THI HKII Môn : Vật Lý; lớp 11TN Thời gian : 45phút Năm học : 2012 -2013 thuyết : ( 5 đ) Câu 1:Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Lenxơ? Vận dụng định luật Lenxơ xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây ABCD khi I tăng như hình vẽ. Câu nêu những đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị. II. Bài tập : ( 5đ) Câu 1. Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5 cm, gồm 10 vòng A B D C I Tăng dây, khung được đặt trong từ trường B có phương vuông góc mặt phẳng khung. Biết rằng trong khoảng thời gian 0,02 s, B tăng đều từ 0 đến 0,3 T. a. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung. b. Tính điện trở của khung dây. Biết dòng điện cảm ứng có cường độ 0,2 A. Câu 2. Hai thấu kính, một hội tụ ( f1 = 20 cm ), một phân kì ( f2 = -10 cm ) có cùng trục chính. Khoảng cách 2 quang tâm là a = 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái L1 và cách L1 một đoạn d1. a. Cho d1 = 20 cm, hãy xác định vị trí và tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ 2 thấu kính.(Vẽ ảnh.) b. Tính d1 để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng 2 lần vật. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trường THPT An Phước Tổ Lý – KTCN ĐỀ THI HKII Môn : Vật Lý; lớp 11TN Thời gian : 45phút Năm học : 2012 -2013 thuyết : ( 5 đ) Câu 1:Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Lenxơ? Vận dụng định luật Lenxơ xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây ABCD khi I tăng như hình vẽ. Câu nêu những đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị. II. Bài tập: ( 5 đ) Câu 1. Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5 cm, gồm 10 vòng A B D C I Tăng dây, khung được đặt trong từ trường B có phương vuông góc mặt phẳng khung Biết rằng trong khoảng thời gian 0,02 s, B tăng đều từ 0 đến 0,3 T. a. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung. b. Tính điện trở của khung dây. Biết dòng điện cảm ứng có cường độ 0,2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG