TAILIEUCHUNG - Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung (Phần 1)

Vua Quang Trung đã qua đời cách đây (2008) đúng 206 năm. Vua mất nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý tức là vào ngày 16 tháng 9 năm 1792 dương lịch sau một thời gian bị “bạo bệnh”. Vua mất lúc mới 40 tuổi. ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ CÁI CHẾT CỦA VUA QUANG TRUNG: Các tài liệu lịch sử đều ghi là vua Quang Trung đã chết vì “bạo bệnh” nhưng không có tài liệu nào nói rõ ra đó là bệnh gì. Riêng tác giả Hoa Bằng thì cho rằng vua Quang Trung chết vì bệnh. | Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung Phần 1 Vua Quang Trung đã qua đời cách đây 2008 đúng 206 năm. Vua mất nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý tức là vào ngày 16 tháng 9 năm 1792 dương lịch sau một thời gian bị bạo bệnh . Vua mất lúc mới 40 tuổi. ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ CÁI CHẾT CỦA VUA QUANG TRUNG Các tài liệu lịch sử đều ghi là vua Quang Trung đã chết vì bạo bệnh nhưng không có tài liệu nào nói rõ ra đó là bệnh gì. Riêng tác giả Hoa Bằng thì cho rằng vua Quang Trung chết vì bệnh huyết vựng . Vua Quang Trung đã được xem là một vị anh hùng dân tộc nên trong quá khứ đã có nhiều người quan tâm đến cái chết đột ngột của vị anh hùng áo vải đó. Cũng vì thế nên đã có nhiều người đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết của vị Vua nầy. Tuy nhiên từ trước đến nay vẫn chưa có một khảo cứu nào căn cứ vào Y khoa hiện đại để phối hợp với các sự kiện đã được ghi trong lịch sử để có thể cho chúng ta biết một cách chắc chắn hơn vê bệnh trạng cũng như vê nguyên nhân tử vong của vua Quang Trung vào hồi đó. Và vì vậy chúng tôi đã làm công việc đó. Chúng tôi đã dựa trên các hiểu biết của nên Y học hiện đại và phối hợp với các tài liệu lịch sử giá trị của ngành Sử Học Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay để suy diễn bệnh tình của vua Quang Trung trước giờ lâm chung. Mục đích của chúng tôi là Thử tái lập hồ sơ bệnh lý của vua Quang Trung Nguyễn Huệ từ khi xẫy ra bạo bệnh cho đến ngày qua đời . Chúng tôi hy vọng bài khảo cứu của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có thể đưa ra được lời giải đáp cho hai câu hỏi chính yếu vê CÁI CHẾT CỦA VUA QUANG TRUNG mà mọi người chúng ta hằng quan tâm là 1 Vua Quang trung đã bị bạo bệnh đột ngột trước lúc qua đời vậy đó là CĂN BỆNH gì 2 Vua Quang trung qua đời nhiêu ngày sau bạo bệnh vậy NGUYÊN NHÂN TỬ VONG là gì THỬ TÁI LẬP HỒ SƠ BỆNH LÝ CỦA VUA QUANG TRUNG TRƯỚC GIỜ LÂM CHUNG I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp làm việc của chúng tôi trong đề tài nghiên cứu căn bệnh của vua Quang Trung là căn cứ vào những tư liệu có giá trị đích thực của Sử Học Việt Nam những tư .