TAILIEUCHUNG - Serotonin Syndrome (Hội Chứng Serotonin) .

Có phải thiền gây ra Serotonin syndrome hay không? Serotonin syndrome là hội chứng của chất Serotonin tăng quá độ trong cơ thể. Hội chứng này rất hiếm và thường gặp ở những người bị những phản ứng phụ khi uống 2 loại thuốc cùng làm tăng Serotonin. Thí dụ khi uống loại thuốc SSRI (Prozac, Zoloft.) và loại MAOI, TCA, thuốc giảm đau Demerol, thuốc giảm nhức đầu (migraine headache) thuộc nhóm Triptan như Imitrex. . | Serotonin Syndrome Hội Chứng Serotonin Có phải thiền gây ra Serotonin syndrome hay không Serotonin syndrome là hội chứng của chất Serotonin tăng quá độ trong cơ thể. Hội chứng này rất hiếm và thường gặp ở những người bị những phản ứng phụ khi uống 2 loại thuốc cùng làm tăng Serotonin. Thí dụ khi uống loại thuốc SSRI Prozac Zoloft. và loại MAOI TCA thuốc giảm đau Demerol thuốc giảm nhức đầu migraine headache thuộc nhóm Triptan như Imitrex. Sự biểu hiện của hội chứng này là người bứt rứt agitation tay chân bị run tremors áp suất máu bất ổn định sốt đi đứng không vững ataxia và tiêu chảy. Khi khám bịnh thì được thấy phản xạ tay chân rất nhạy cảm hyperreflexia và bắp thịt co thắt mioclonus . Khi tìm trên internet thì chỉ có vài web sites nói về vấn đề transcendental meditation TM do ông Maharishi làm giáo chủ gây ra hội chứng Serotonin . Thập niên 80 phong trào thiền được các sinh viên hưởng ứng và một số nhỏ biến TM thành một cult hay phong trào mê tín. Khi mê tín thì cá nhân có thể dùng những kỹ thuật thiền một cách quá độ và một số sinh viên cũng có thể vừa thiền vừa sử dụng ma túy nên mới xảy ra hội chứng này. Ngoài ra những bịnh tâm thần thường xuất phát ở lứa tuổi vào Đại học. Cho nên người ta dễ phối hợp thiền với bịnh tâm thần mặc dù thiền không có liên quan gì đến việc gây ra bịnh tâm thần. Hiện nay thiền được giới y khoa chấp nhận là một phương pháp thư giãn tinh thần hữu ích. Năm 2004 Cơ Quan Nghiên Cứu Sức Khỏe Quốc Gia National Institutes of Health NIH đã bỏ ra 20 triêu dollars để nghiên cứu thiền. Kết quả cho thấy thiền có thể làm giảm áp huyết làm giảm cholesterol và trị mất ngủ. Nói một cách khác stress là nguyên do gây ra rất nhiều bịnh tật khi biết cách giảm stress thì bịnh tật sẽ giảm. Thiền chỉ là một trong những cách giảm stress ngoài ra còn có thể dục exercise bỏ thời giờ xây dựng quan hệ gia đình và xã hội làm việc không quá độ và tránh rượu chè hút xách. Thiền là danh từ chỉ cho rất nhiều phương pháp. Nói về tâm lý .