TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án thi thử đại học môn Toán 2010_Đề số 5

Tham khảo tài liệu đề và đáp án thi thử đại học môn toán 2010_đề số 5 , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỰ ÔN SỐ 05 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. ( điểm) Tính các tích phân sau: Câu 2. ( điểm Cho viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia tam giác ABC thành 2 phần có tỉ số diện tích bằng 2. Câu 3. ( điểm) Cho tam giác ABC nhọn, viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC biết tọa độ chân các đường cao hạ từ A,B,C lần lượt là: A’(-1;-2) , B’(2;2), C(-1;2). Câu 4. ( điểm) Cho hình vuông ABCD có đỉnh A(3;0) và C(-4;1) đối diện. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại? .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ 05 Câu 1. ( điểm) Tính các tích phân sau: Giải: a. Ta có: b. Đặt t=-x => dx=-dt. Ta có: c. d. Câu 2. ( điểm Cho viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia tam giác ABC thành 2 phần có tỉ số diện tích bằng 2. Giải: Gọi M(a;b) , ta có: Do Câu 3. ( điểm) Cho tam giác ABC nhọn, viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC biết tọa độ chân các đường cao hạ từ A,B,C lần lượt là: A’(-1;-2) , B’(2;2), C(-1;2). Giải: Sử dụng các tứ giác nội tiếp ta hoàn toàn chứng minh được AA’, BB’, CC’ lần lượt là các đường phân giác trong của tam giác A’B’C’. Ta có: Câu 4. ( điểm) Cho hình vuông ABCD có đỉnh A(3;0) và C(-4;1) đối diện. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại? Giải: Tọa độ trung điểm I của AC là: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010