TAILIEUCHUNG - Giải Phẫu Gan Trong Ung Thư

Trong medical oncology, thì hiện nay (2008), nếu ung thư ruột già (colon cancer) chạy đến gan, nếu chỉ thấy có MỘT vết mà thôi ở gan (a SOLITARY lesion, from metastatic disease) thì sẽ gửi bnhân đến chuyên viên giải phẫu gan để cắt ra vì như vậy có thể sống sót lâu dài (tôi có 2 bnhân nay đã sống trên 12 năm (Vùng Boston có 5-6 nhóm giải phẫu chuyên mổ gan, ghép gan - gọi telephone cho họ gửi bnhân xuống, họ sẽ khám ngay và thường họ gọi telephone cho medical oncologist báo cho. | Giải Phẫu Gan Trong Ung Thư Trong medical oncology thì hiện nay 2008 nếu ung thư ruột già colon cancer chạy đến gan nếu chỉ thấy có MỘT vết mà thôi ở gan a SOLITARY lesion from metastatic disease thì sẽ gửi bnhân đến chuyên viên giải phẫu gan để cắt ra vì như vậy có thể sống sót lâu dài tôi có 2 bnhân nay đã sống trên 12 năm Vùng Boston có 5-6 nhóm giải phẫu chuyên mổ gan ghép gan - gọi telephone cho họ gửi bnhân xuống họ sẽ khám ngay và thường họ gọi telephone cho medical oncologist báo cho biết sự định giá cuả họ - có mổ được không . . Sau khi đã mổ xong tức là đã vứt bỏ excision ung thư cùng với thùy gan rồi thì bnhân được gửi ngược trở lại medical oncologist và câu hỏi chính là có cần cho thuốc chemotherapy nưã hay không tức là adjuvant chemotherapy note 1 . Đây là một câu hỏi khó trả lời vì 1 nếu cho adjuvant chemotherapy thì sẽ dùng thuốc gì dùng chemotherapy cổ điển hay cọng vào cả những thuốc mới nhất hiện tại chẳng hạn thuốc để chống tăng sinh mạch máu - angiogenesis 2 giả thử rằng đã có study cho thấy một combination các chemotherapy agents nào đó có hiệu quả effective vậy thì sẽ cho trong bao lâu - 2 chu kỳ 4 chu kỳ 6 chu kỳ và rồi hậu quả side effects - mortality and morbidity trong tương lai sẽ ra sao - Chắc chắn trong tương lai phải làm các studies này để trả lời những câu hỏi trên một phase III study chẳng hạn Nếu mình cho chemotherapy trong trường hợp này thì phải báo cho bệnh nhân rõ đó là ý kiến cuả chính mình một chuyên viên về ngành này chứ chưa có literature cuả thế giới yểm trợ support cho lối chưã đó - và rồi cũng lập tức đề nghị sẵn sàng gửi bnhân đến các đồng nghiệp để họ được nghe second third opinion v v này vì các chuyên viên có thể có ý kiến khác nhau ở thời điểm này chưa có data. Nói thì dễ nhưng trong practice lắm khi rất khó chỉ kể ra một trường hợp hiện nay đang chữa như sau để làm thí dụ một trong nhiều truờng hợp khó bnhân caucasian đàn bà khoảng 60 tuổi ung thư colon tìm ra cách đây 28 tháng cắt bỏ ung thư và khám nghiệm dưới