TAILIEUCHUNG - PERINDOPRIL - Hạ Huyết Áp Cho Người Cao Tuổi

Một nghiên cứu đăng trên báo NEJM ngày 1/5/08 nhan đề “Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older” tạm dịch là điều trị cao huyết áp ở các cụ từ 80 tuổi trở lên, chứng tỏ nhóm bệnh nhân này, 60% là phụ nữ, có huyết áp tâm thu cao hơn 160 mm Hg nhưng vẫn cảm thấy khỏe. Điều trị cao huyết áp bằng indapamide (thuốc lợi tiểu gốc thiazide) nhả chậm mg (biệt dược Pháp: Fludex) ở ¼ số bệnh nhân, hay kết hợp với thuốc chống men chuyển (ACEI) Perindopril 2. | PERINDOPRIL - Hạ Huyết Áp Cho Người Cao Tuổi Một nghiên cứu đăng trên báo NEJM ngày 1 5 08 nhan đề Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older tạm dịch là điều trị cao huyết áp ở các cụ từ 80 tuổi trở lên chứng tỏ nhóm bệnh nhân này 60 là phụ nữ có huyết áp tâm thu cao hơn 160 mm Hg nhưng vẫn cảm thấy khỏe. Điều trị cao huyết áp bằng indapamide thuốc lợi tiểu gốc thiazide nhả chậm mg biệt dược Pháp Fludex ở số bệnh nhân hay kết hợp với thuốc chống men chuyển ACEI Perindopril 2 hay 4 mg biệt dược Pháp Coversyl hiệu nghiệm hơn giả dược để giảm huyết áp huyết áp hạ 15 mm Hg hơn giả dược . Tần số tai biến tim mạch và nguy cơ mạch máu não và tử suất toàn phần do bất cứ nguyên nhân nào giảm 21 . Trong quá khứ huyết áp động mạch tăng cao ở người cao tuổi được cho là cơ chế bù trừ của xơ cứng mạch máu và khi kê đơn điều trị cao huyết áp cần thận trọng. Kết quả nghiên cứu trên đây cho thấy điều trị cao huyết áp bằng thuốc chống men chuyển kết hợp với thuốc lợi tiểu có lợi cho bệnh nhân cao tuổi. Một điều đáng chú ý trong thiết kế nghiên cứu này là các bệnh nhân được tuyển chọn tham gia nghiên cứu đã được điều trị cao huyết áp trước nghiên cứu. Thuốc hạ huyết áp ngưng trong 2 tháng và thay thế bằng giả dược. Trong 2 tháng này huyết áp thay đổi như thế nào chưa được đề cập đến. Ý kiến của người dịch Bệnh nhân cao tuổi nhất là quý cụ trên 80 tuổi phần nhiều suy giảm chức năng thận. Do đó nên tính độ thanh thải creatinin trước khi bắt đầu điều trị. Ở người cao tuổi liều bắt đầu là 2 mg mỗi ngày buổi sáng. Nếu cần sau 1 tháng điều trị có thể tăng liều lên 4 mg mỗi ngày. Kết hợp với thuốc lợi tiểu sẽ giảm huyết áp nhiều hơn dùng một mình. Không được dùng trên 8 mg mỗi ngày cho người cao tuổi. Khi độ thanh thải từ 30-80 ml phút diện tích dưới đường biểu diễn AUC của perindopril cao gấp đôi so với khi độ thanh thải 100 ml phút. Khi độ thanh thải 30 ml phút AUC tăng cao đáng kể. Do đó cần phải cẩn thận về liều lượng cho người cao tuổi và người suy thận. Đây là