TAILIEUCHUNG - Phiến Huyết Nhỏ - Nhiệm Vụ (Platelet Function)

There is a new blood test now: The Platelet Function Test which will be replacing the Bleeding Time Test (which was not often ordered anyway). NTMai cho biết ý kiến về test này. Đại khái xin cho biết: 1. khi nào thì order? | Phiến Huyết Nhỏ - Nhiệm Vụ Platelet Function There is a new blood test now The Platelet Function Test which will be replacing the Bleeding Time Test which was not often ordered anyway . NTMai cho biết ý kiến về test này. Đại khái xin cho biết 1. khi nào thì order 2. nếu kết quả abnormal thì nghĩa là gì 3. how accurate it is 4. nếu abnormal thì làm gì . và những gì primary care MD cần biết Cám ơn Mai trước Phạm Anh Dũng http honque. com phamanhdung Bs Nguyễn Tài Mai trả lời Kg BS Phạm Anh Dũng Tôi vừa đọc message của BS PA Dũng sáng nay trong lúc đang ở clinic về máu và ung thư vội trả lời vắn tắt ngay Chuyện platelet function là một chuyện rất dài và không có cách gì viết hết trong vài bài được nhưng chỉ nói ngay là máu chỉ đông được khi hội đủ mấy yếu tố 1 yếu tố mạch máu - vascular 2 yếu tố các proteins đông máu tức là các yếu tố đông máu - coagulation factors 3 platelet - phiến huyết nhỏ. Nay chỉ nói về 3 tức là phiến huyết nhỏ thì chỉ nói về phần quantitative định lượng và qualitative phẩm chất của platelet . Về định lượng tức là số đếm cuả platelet thì không đề cập đến ở đây tức là như ở trong Immune thrombocytopenic purpura ITP chẳng hạn bnhân có thể tự nhiên chảy máu spontaneous bleeding nếu đếm platelet xuống dưới 15 nghìn mm3 máu . Những người bi. ITP platelet có thể xuống đến 1 nghìn mm3 bình thường 150 nghìn - 350 nghìn mm3 và lý do tử vong là thường là chảy máu não độ xuất hiện 1 bnhân ITP bị chảy máu đến chết - mà không làm gì đuợc . Bs nói về platelet function test tức là bây giờ ta chỉ nói về phẩm chất quatitative của platelet. Môt. thí dụ dễ hiểu quân đội có thể có 1 triệu quân nhưng một triệu đó không đánh ai được vì phẩm chất của quân lính kém qúa ai cũng bị AIDS cả chẳng hạn thì đánh ai . mặc quân phục cho đẹp thôi Qúy hồ tinh bất qúy hồ đa quân đội qúy ở chỗ tinh nhuệ chứ chả phải qúy ở chỗ đông người - platlet cũng thế . Thế cho nên nhìn vào số lượng cuả platelet không đủ mà phải tnhìn vào phẩm chất tức là khả năng cuả platelet function- nhiệm