TAILIEUCHUNG - Đề thi học kỳ I năm học 2016-2017 môn Toán lớp 10 - Trường THPT Chu Văn An (Đề số 1)

Đề thi học kỳ I năm học 2016-2017 môn Toán lớp 10 - Trường THPT Chu Văn An (Đề số 1) gồm 6 bài tập giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. . | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TOÁN - Lớp 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Buổi thi: Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm 01 trang) Dành cho các lớp A1, Lý, Hóa, Sinh, Tin __ Câu 1 (2,5 điểm). Cho hàm số y x 2 x 1. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( P) của hàm số trên. b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y 2 x m cắt ( P ) tại hai điểm A, B phân biệt sao cho AB 5. Câu 2 (1,5 điểm). Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m m 1 x 3 y 2 4 x my m 1. Câu 3 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau a) ( x 1) 2 x 2 1 x 2 1; b) 3 x 2 x (3 x)(2 x) 1. Câu 4 (1,5 điểm). Cho hình bình hành ABCD có AB 6, AD 4, BCD 1200. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh CD . Lấy điểm N sao cho DN xDA với x . a) Tính tích vô hướng AB. AD . b) Biểu diễn các vectơ AG, MN theo hai vectơ AB, AD . c) Tìm x sao cho AG MN . Câu 5 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A( 1;3), B(3;1), C (0;5). a) Chứng minh ba điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông. Tính diện tích tam giác ABC. b) Gọi I là trung điểm của AB . Tìm tọa độ điểm H sao cho C là trực tâm của tam giác BIH . Câu 6 (0,5 điểm). Giải phương trình 3 x x 2 2 x 2 2 x 2 13 x 14. ------------------ Hết ------------------ Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.