TAILIEUCHUNG - Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 11 năm học 2015-2016

Đề thi học kỳ I năm học 2015-2016 môn Toán lớp 11 gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. | – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học Toán 11 Đề thi học kỳ 1 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2015 -2016 Môn Toán Lớp 11 Thời gian: 90 phút Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1. Hàm số y = sinx đồng biến trong khoảng: A. ; B. (0; ) 2 2 D. ; 5 C. ( ; ) 4 4 Câu 2. Các họ nghiệm của phương trình 2sin 2 x 1 0 là: 3 A. k 2 ; C. k 2 ; 12 12 4 4 k B. k 2 D. 12 k ; 12 4 k k ; 4 k Câu 3. Trong 1 lớp có 30 học sinh. Hỏi số cách chọn ra 5 học sinh để tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi là: A. 142506 B. 142606 C. 142605 D. 142604 Câu 4. Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Xác suất để hai chiếc được chọn tạo thành một đôi là: A. 3 7 B. 2 5 C. 1 5 D. 1 7 Câu 5. Cho đoạn thẳng AB. Gọi I là trung điểm của AB. Phép biến hình nào sau đây biến điểm A thành điểm B. A. Phép tịnh tiến theo vectơ AI . B. Phép đối xứng trục AB. C. Phép đối xứng tâm I. D. Phép vị tự tâm I, tỉ số k 1 . Câu 6. Cho tam giác đều ABC, O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Với giá trị nào sau đây của góc thì phép quay Q O; biến tam giác đều ABC thành chính nó ? 3 A. . 2 B. . 6 C. . D. 2 . 3 – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam Khóa học Toán 11 Đề thi học kỳ 1 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1. Giải phương trình lượng giác sau a. 2cos 2 x 4cos x 1 b. 2sinx 1 cos2x sin2x 1 2cosx Câu 2. Cho 2 đường thẳng d1, d2 song song với nhau. Trên đường thẳng d1 cho 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng d2 cho 5 điểm phân biệt. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh của mỗi tam giác lấy từ 12 điểm đã cho. 7 3 1 Câu 3. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển x 4 với x>0. x Câu 4. Cho tứ diện ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.