TAILIEUCHUNG - Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành

Ebook Sản xuất bia - Lý thuyết và thực hành giới thiệu tới người đọc những kiến thức về nguyên liệu sản xuất bia, xử lý nguyên liệu, sản xuất dịch nha, lên men và tàng trữ, lọc và ổn định bia, chiết rót và đóng gói,. . | J J. TRÁN CÔNG TƯỚC SÁINi X DaTi o HHlỊhViỂTr TMIỊÍÊ lilàtlsllil Chiét rót-O Lên Lọc-O Đại mạch-giồng vụ mùa J men-nhiệt độ ì Sàn xuát malt LOX Nấm men-sức sống sức sinh trướng . ồn định hương vị Xay nghiền-Oj Lắng xoáy-thời gian Nấu-t c pH o2 Houblon- các loại polyphenol Đun sói-thời gian bay hơi NHÁ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Sư PHẠM TP Hồ CHÍ MINH LỜI NÓI ĐÀU Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở sưu tầm tài liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả các bài giảng cho các lớp học bồi dưỡng kiến thức về bia từ các chuyên gia đầu ngành của các học viện trường đợi học cũng như cùa các nhà cung ứng cửa Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sàỉ Gòn - SABECO. Mục đich cửa người viểt là cố gang sưu tầm và biên địch sang tiếng Việt các kiến thức được xem là mới nhất về công nghệ sản xuất BỈA để bạn đọc trong ngành và những người cổ quan tâm dễ tìểp cận hơn. Thông qua lời mở đầu người viết muốn cảm ơn các đồng nghiệp trong và ngoài hệ thống Bia Sài Gòn đã nhiệt tình ủng hộ tri ân đển lãnh đạo SABECO qua các thời kỳ và các nhà cung ứngAMS Krones Thải Tân Ỉ MTrading Malthop Brentag. dã tạo điều kiện để chúng tôi được tham quan học tập tại nhiều công ty sản xuất bia cũng như sản xuất cung ứng nguyên liệu và thiết bị chuyên ngành cho sản xuất bia tiếp xức học hói các chuyên gia đầu ngành cùa các trường học viện cững như các chuyên gia tại các công ty cung ứng. Đặc biệt cảm ơn kỹ sư thạc sỹ Trần Hoàng Nam - hiện đang làm việc tại SABECO - đã đóng góp rat nhiều công sức cùng tổi sưu tầm biên soạn quyển sách nạy. Sách được in ra lần đầu với sẩ lượng hạn hẹp chỉ dùng để tặng cho những người quan tâm tìm hiểu về bia. Và cũng vì là lần đầu nên không tránh khỏi những sai sốt về nộỉ dung cũng như hình thức rẩt mong nhận được sự đóng góp hiệu chinh cứa tất cà bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn cho lần in tiếp theo. Nội dung góp ý xin chuyển qua e-mail trancongtuoc@ và hoangnam25 ỉ l@ hay điện thoại trực tìểp đển sổ 0913 284 688. Xỉn chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chỉ Minh

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.