TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty TNHH TMĐ đến năm 2015

Mục tiêu của luận văn là “Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty TNHH TMĐ đến năm 2015” nhằm nâng tổng doanh thu, nâng cao thương hiệu của công ty và phát triển mối quan hệ với nhiều đối tác, khách hàng. nội dung chi tiết | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------ ------------- VŨ MẠNH HIỂN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY TNHH TMĐ ĐẾN NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------ ------------- VŨ MẠNH HIỂN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY TNHH TMĐ ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. ĐẶNG VŨ TÙNG HÀ NỘI - 2014 Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty TNHH TMĐ đến năm 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI CAM LỜI CẢM DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC CÁC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH8 PHẦN MỞ 1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 9 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 10 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 4. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 11 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.