TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Trung tâm viễn thông Hạ Long

Trên cơ sở lý luận về động lực làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, luận văn tập trung phân tích và nêu bật được: Thực trạng nguồn nhân lực tại Trung tâm viễn thông Hạ Long; nghiên cứu phân tích tìm ra nguyên nhân có thể làm tăng động lực làm việc của nhân viên, chế độ đãi ngộ nhân viên hiện tại, sức hấp dẫn và kém hấp dẫn công ty đối với nhân viên của Trung tâm; đề ra một số giải pháp nhằm động viên và nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------- NGUYỄN VŨ QUANG NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẠ LONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: QTKD 2012A-HL34 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CAO TÔ LINH HÀ NỘI - 2013 Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Trường đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn này đảm bào tính chính xác, tin cậy và trung thực. Những kết quả nêu trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Vũ Quang Nguyễn Vũ Quang Khoá 2012A Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Trường đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin chân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Kinh tế và Quản lý, các đơn vị liên quan của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và cơ sở tại Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Cao Tô Linh, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Trong quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài và những gì đạt được ngày hôm nay, tôi không thể quên công lao giảng dạy và hướng dẫn của các thầy, cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vì đây là một đề tài rộng về cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, được thực hiện trong một thời gian ngắn, cho nên dù người viết đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong hội đồng, các thầy cô phản biện, các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp đóng góp ý kiến để người viết tiếp tục hoàn thiện để tài, phục vụ cho công việc nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn sau này. Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2013 Học viên Nguyễn Vũ Quang Nguyễn Vũ Quang Khoá 2012A Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Trường .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    83    0    17-05-2022
17    84    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.