TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 32

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 32', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 4 SP không có bất kỳ công cụ đi kèm nào để tác động tới file output điều duy nhất có thể làm với SP là đặt frame size và frame fer second fps Advanced Simple Profile ASP là dạng cải tiến của SP tích hợp thêm một số tùy chọn quan trọng để điều chỉnh file output theo mềm dẻo hơn theo ý người sử dụng như B-Frames QuarterPixel Motion Estimation Global Motion Compensation MPEG Custom Quantization. B-Frames B- VOPS Bi-directional encoding prediction Ở giai đoạn bạn đầu SP có hai loại frame được áp dụng để mã hóa mpeg-4 đó là Iframe và P-frame. I-frame là một khung hình hoàn chỉnh và không cần nhận hỗ trợ từ frame khác nó còn gọi là key frame. P-frame là frame chỉ bao gồm những phần khác biệt có sự thay đổi thay đổi từ P-frame hay I-frame trước. Với ASP ngưới sử dụng được tiếp xúc với một loại frame khác đó là frame này được xây dựng để sử dụng dữ liệu từ những frame đứng cạnh nó có thể là I hay P .B-frame có thể được nén rất nhiều so với các loại frame khác do đó làm giảm đáng kể dung lượng của file video có sử dụng ASP codec có hỗ trợ B-frame được sử dụng nhiều nhất là DivX từ hay cao hơn XviD. .một codec rất nổi tiếng nhưng chưa hỗ trợ loại frame này là 3ivx. Quarter Pixel Motion Search Precision QPEL Theo mặc định hầu hết các codec dành cho mpeg-4 đều nhận diện chuyển động với đơn vị là 22 điểm ảnh HalfPel .Với QPEL người sử dụng có thể dò chuyển động với đơn vị là điểm ảnh như vậy độ chính xác được tăng lên gấp độ phân tích cụ thể gấp đôi A thay vì hình ảnh thu được cũng sẽ sắc nét hơn rất nhiều. Global Motion Compensation GMC GMC sử dung một vectơ chuyển động đơn single motion vector cho tất cả những phần chuyển động tương tự như nhau với những frame nó cho là có nhiều phần chuyển sẽ giúp lưu lại những phần chuyển động nhỏ khi panning vậy với GMC chuyển động sẽ trở nên sắc nét hơn ngay cả khi tạm dừng phóng to hình đó cải thiện chất lượng hình ảnh. MPEG Custom Quantization Ở SP người sử dụng chỉ có thể sử .