TAILIEUCHUNG - HUYỀN SÂM (Kỳ 3)

Tác dụng dược lý: + Tác dụng kháng khuẩn: In vitro, nước sắc Huyền sâm có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với Pseudomonas Medicine). aeruginosa (Chinese Herbal + Tác dụng đối với hệ tim mạch: Nước sắc Huyền sâm có tác dụng tăng huyết áp, đặc biệt trong huyết áp cao do thận. Hiệu quả này có lẽ do tác dụng co mạch (Chinese Herbal Medicine). Nước sắc Huyền sâm có tác dụng an thần, chống co giật, giải nhiệt (Trung Dược Học). Nước sắc Huyền sâm có tác dụng cường tim nhẹ (Sổ Tay Lâm Sàng. | HUYỀN SẦM Kỳ 3 Tác dụng dược lý Tác dụng kháng khuẩn In vitro nước sắc Huyền sâm có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với Pseudomonas aeruginosa Chinese Herbal Medicine . Tác dụng đối với hệ tim mạch Nước sắc Huyền sâm có tác dụng tăng huyết áp đặc biệt trong huyết áp cao do thận. Hiệu quả này có lẽ do tác dụng co mạch Chinese Herbal Medicine . Nước sắc Huyền sâm có tác dụng an thần chống co giật giải nhiệt Trung Dược Học . Nước sắc Huyền sâm có tác dụng cường tim nhẹ Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . Nước sắc Huyền sâm có tác dụng gĩan mạch hạ áp Hồng Duy Quế Triết Giang Y Học 1981 1 11 . Cồn chiết xuất Huyền sâm có tác dụng làm tăng lưu lượng máu của mạch vành làm cho sức chịu đựng trạng thái thiếu Oxy của tim được tốt hơn Kinh Lợi Bân Quốc Lập Bắc Bình Nghiên Cứu Viện Sinh Lý Sở trung Văn Báo Cáo 1936 3 1 1 . Nước sắc Huyền sâm có tác dụng hạ hiệt tốt Won S W C A 1965 62 9631 . Tính vị Vị đắng tính hơi hàn Bản Kinh . Vị hơi đắng hơi mặn lẫn ngọt tính mát Dược Phẩm Hóa Nghĩa . Vị đắng mặn tính hàn Trung Dược Học . Vị đắng mặn tính hơi hàn Đông Dược Học Thiết Yếu . Quy kinh Vào kinh túc Thiếu âm Thận Dược Loại Pháp Tượng . Vào kinh Tâm Phế Thận Lôi Công Bào Chế Dược Tính Giải . Vào kinh Tỳ Vị Thận Bản Thảo Tân Biên . Vào kinh Phế Thận Trung Dược Đại Từ Điển . Vào kinh Phế Thận Trung Dược Học . Vào kinh Phế thận Đông Dược Học Thiết Yếu . Tham khảo Huyền sâm chủ về các bệnh sản nhũ với sản hậu thoát huyết thì âm suy mà hỏa vô sở chế chữa bằng hàn lương đã e rằng tổn thương bên trong mà cộng thêm bổ mạnh lại e không thu nhận được chỉ có Nguyên sâm thanh mát mà hơi ghé bổ vì vậy Huyền sâm là thuốc chính trong sản hậu Bản Thảo Kinh Độc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN