TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 137

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 137', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Để hiểu rõ và để xác định tập tin lạ bạn căn cứ vào kinh nghiệm và hãy chú ý đến đường dẫn tập tin. Với các trình bạn tự tay bạn setup thì ít nghi ngờ hơn còn các tập tin nằm trong systemroot C windows hay systemroot system32 C windows system32 thì đáng chú ý hơn. Vì trong này có hẳm bà lằng các loại files người dùng khó tìm thấy spyware hơn Ví dụ nhé Các tập tin trong Windows system32 ở trên bạn chú ý xem có tập tin lạ ko Mặc định Windows thường có các tập tin này Quote C WINDOW S System32 smss. exe C WINDOW S system32 C WINDOW S system32 services. exe C WINDOW S system32 lsass. exe C WINDOW S system32 C WINDOW S System32 C WINDOWS C WINDOWS system32 Ngoài ra nếu có tập tin khác thì bạn nên kiểm tra kĩ lưỡng nó là gì vì rất có thể là spyware hay virus đấy. Kiểm tra bằng cách thô thiển là hãy ghi tên nó lên http http tìm kiếm. Cách này đơn giản và khá hiệu quả còn cách khác thì cho tôi xin khất dài dòng lắm Nếu tìm được hãy xem chức năng nó là gì Là 1 tập tin hữu ích thì bạn ko phải lo nhiều rồi Nếu ko tìm đựơc rất có thể là Spyware mới . xuất xưởng và bạn là số ít người may mắn đã dính nó các trình quét chưa nhận ra được. Bạn thấy ko Khi mà các trình quét ko nhận ra thì bằng kinh nghiệm mình và sử dụng Hijackthis bạn vẫn có thể diệt được mà. Chú ý 1 chút về tập tin .exe trên C windows system32 C WINDOWS C windows system32 C WINDOWS System32 C windows C WINDOWS system32 lẽ ra phải nằm ở C windows chứ ko phải . Viết gần giống để lừa . con nít ấy mà nằm ở C windows system32. Còn nếu nằm ở C windows thì chính là bác. Take me to your heart hay xuất hịên trong Chat Yahoo đấy nhé Các tập tin tự tay bạn Setup. Trường hợp này ít là spyware hơn nhưng cũng nên sử dụng để kiểm tra cho chắc ăn nếu bạn cảm thấy nghi ngờ 2. Các khóa strings tập tin host tập