TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

Tóm tắt lý thuyết đa giác - đa giác đều và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1 là tài liệu hệ thống lại những kiến thức trọng tâm của bài học để giúp các em học sinh vận dụng đúng phương pháp giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK Toán 8. | Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1: Đa giác - đa giác đều” bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 87,88,89,90 trang 111,112 Toán 8 tập 1"Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa trang 115 bài Đa giác – Đa giác đều – Toán hình 8 tập 1 trang 115 SGK toán 8 tập 1 – Hình chương nêu cách nhận biết một lục giác dẫn giải bài 1: Học sinh tự vẽ phác một lục giác lồi. (Chẳng hạn lục giác lồi ABCDEF như hình bên)Cách nhận biết một đa giác lồi: Một đa giác lồi là một đa giác thỏa mãn 2 điều kiện sau:– Các cạnh chỉ cắt nhau tại các đỉnh, nghĩa là không có hai cạnh nào cắt nhau tại một điểm mà không phải là đỉnh. Một đa giác thỏa mãn điều kiện này là đa giác đơn.– Đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa một cạnh tùy ý của nó. Một đa giác đơn thỏa mãn thêm điều kiện này là đa giác 2 trang 115 SGK toán 8 tập 1 – Hình học chương 2Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:a) Có tất cả các cạnh bằng nhau;b) Có tất cả các góc bằng dẫn giải bài 2:a) Hình thoi không có góc vuông, có tất cả các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau nên hình thoi không phải là đa giác ) Hình chữ nhật có tất cả các góc bằng nhau nhưng các cạnh không bằng nhau nên hình chữ nhật không phải là đa giác 3 trang 115 SGK toán 8 tập 1 – Hình học chương 2Cho hình thoi ABCD có ∠A = 600 . Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng đa giác EBFGDH là lục giác án và hướng dẫn giải bài 3:Vì ABCD là hình thoi, ∠A =600 Nên ∠B= 1200 và ∠D = 1200+ Ta có: AB = AD và AE = EB, AH = HD ⇒ AE = AH ⇒ ΔAEH cân tại ∠A =600 nên ΔAEH đều ⇒ ∠HEB = ∠EHD = 1200 (Góc ngoài của Δ đều AEH) và HE = AE = HD.+ Tương tự: ΔFCG đều ⇒ ∠BFG = ∠FGD = 1200 và FG =

TỪ KHÓA LIÊN QUAN