TAILIEUCHUNG - Quyết định số 22/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 22/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 22 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 22 2004 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TUYỆT MẬT TỐI MẬT THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30 2000 PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa X Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công an QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm những tin trong phạm vi sau đây 1. Tài liệu về vùng rừng núi biên giới hải đảo và trong đất liền thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan đến phòng thủ đất nước. 2. Tài liệu số liệu tuyệt đối về dự trữ chiến lược quốc gia các công trình trọng điểm đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều 2. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm những tin trong phạm vi sau đây 1. Các loại ảnh hàng không và số liệu về điểm tọa độ độ cao bản đồ phục vụ công tác điều tra quy hoạch ngành liên quan đến mục tiêu an ninh quốc phòng và các công trình trọng điểm quốc gia. 2. Những phát minh sáng chế giải pháp hữu ích bí quyết công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng - an ninh kinh tế - xã hội khoa học - công nghệ chưa công bố hoặc không công bố. 3. Dữ liệu tài liệu tin tức liên quan đến dự án chương trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị đấu thầu quốc tế. 4. Nội dung chuẩn bị để đàm phán văn bản đàm phán và kết quả các cuộc đàm phán ký kết về nông nghiệp và phát triển nông thôn với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế chưa công bố hoặc không công bố. 5. Tin tài liệu mẫu vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN