TAILIEUCHUNG - Nhúng FCK editor vào ứng dụng ASP

Nhúng FCK editor vào ứng dụng Giới thiệu: FCK Editor là 1 công cụ soạn thảo văn bản mã nguồn mở (giống như Microsoft Word) mà có thể tích hợp vào ứng dụng web như (asp/, php, coldFusion,Java,Python.) FCK là từ viết tắt của Frederico Caldeira Knabben, nó hổ trợ hầu hết các trình duyệt bao gồm: internet Explorer (Window), Firefox , Safari , Opera , Mozilla và Netscape. | Nhúng FCK editor vào ứng dụng Nguồn Nhúng FCK editor vào ứng dụng Giới thiệu FCK Editor là 1 công cụ soạn thảo văn bản mã nguồn mở giống như Microsoft Word mà có thể tích hợp vào ứng dụng web như asp php coldFusion J ava Python. FCK là từ viết tắt của Frederico Caldeira Knabben nó hổ trợ hầu hết các trình duyệt bao gồm internet Explorer Window Firefox Safari Opera Mozilla và Netscape. Cách dùng FCK editor phát hành bao gồm 1 gói javascript và 1 thành phần component dành cho .NET để có thể nhúng embed FCK vào 1 ứng dụng web chúng ta cần phải tải đủ 2 gói này tại đây Code http download Phiên bản hiện tại của FCK Editor là FCKeditor component dành cho có thể tãi tại đây Code http project group_id 7 5348 package_id 137125 Ở đây mình sẻ sử dụng FCK phiên bản mới nhất và hổ trợ 2 ngôn ngữ và C . Bước 1 Tạo 1 solution bằng Visual Studio 2008 tên tuỳ sau đó thêm 1 website mới ngôn ngữ mà bạn đang sài. Bước 2 Giải nén mã nguồn FCK editor và thêm component FCK editor vào Toolbox. Giải nén mã nguồn FCK editor chúng ta có 1 thư mục đặt tên là fckeditor và 1 .NET component chúng ta đặt component và thư mục fckeditor như hình bên dưới. Bước 4 thêm vào toolbox Để sử dụng control FCK bạn phải add toolbox bằng cách click toolbox và chọn choose items. và chọn file hoặc kéo vào toolbox. Bước 5 thêm control vào page Chúng ta kéo FCK editor từ toolbox vào page thì control sẻ được thêm vào và đăng ký assembly và namespace cần .