TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý. Lưu hợp đồng đại lý. 2. Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng. 3. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý. 4. Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý. Hổ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng. 5. Hổ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Giám sát hoạt động bán hàng của công ty tại các kênh đại lý./. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý. Lưu hợp đồng đại lý. 2. Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng. 3. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý. 4. Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý. Hổ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng. 5. Hổ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty. 6. Theo dõi công nợ của từng đại lý. 7. Triển khai các chương trình khuyến mãi với đại lý. 8. Theo dõi doanh thu của từng đại lý, tư vấn các biện pháp giúp đại lý tăng và đại chỉ tiêu doanh thu. 9. Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh đại lý. 10. Theo dõi các tài sản của công ty đã giao cho các đại lý. 11. Định kỳ đánh giá đại lý (2 lần/name) theo quy dịnh của công ty. 12. Tìm kiếm, thay thế đại lý trong khu vực được phụ trách. 13. Báo cáo đánh giá đại lý 2 lần/name. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp lớp 12 trở lên. 2. Ít nhất kinh nghiệm 2 năm bán hàng. 3. Khả năng quản lý, giám sát kiểm tra công việc. 4. Giao tiếp tốt. 5. Vi tính văn phòng. 6. Tiếng anh trình độ A. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN