TAILIEUCHUNG - Ebook Giải bài tập hình học 12 nâng cao: Phần 1

Cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 nâng cao" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo và ôn tập, cung cấp các kiến thức, đồng thời vận dụng để làm các bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao. . | NGUYỄN VŨ THANH GIẢI BÀI TÂP DOT G Há Nôi NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI OỮO C G HỀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NGUYỄN VŨ THANH HINHHỌC-12 NÂNG CAO 1 Đơn V én kết Công ty M hoa hổng s àùnắùđaw Quyền sách GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 NĂNG CAO này đươc biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành nhàm giúp các em có tài liêu tham khảo để ôn tập. củng cô kiến thức đóng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt. Quỷ thầy cô và quý phụ huynh có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm. Chúng tôi mong đón nhặn ý kiến xảy dựng từ quý độc giả. NHÓM BIÊN SOẠN QBTHlNHMỌC 12HC

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.