TAILIEUCHUNG - Ebook Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách "Giải bài tập hình học 12 (Chương trình nâng cao)" để cùng nắm bắt tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập, các bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải về: Khối đa diện, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. | PGS. TS NGUYEN VÀN LỘC Chủ biên HÀ NGỌC ĐỨC - THÁI VÀN CHUNG - vũ ĐOÀN KẾT - LÊ THỊ LIÊN TRẦN QUANG TÀI F r CHƯƠNG TRÌNH NĂNG CAO Tái bản lần thứ hai Tóm tắt lý thuyết Bài tập căn bản Câu hỏi ưắc nghiệm Đáp án NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI . NGUYỄN VÀN 1LỘC Chủ biên 1HOÀNG NGỌC ĐỨC - THI VĂN CHUNG - vũ ĐOÀN KÊT LÊ THỊ LIÊN - TRAN quang tài l bài tậfL HỀNH HOC 12 Chương trình nâng cao Tái bản lần thứ hai 1 tắt lý thuyết tập cản bản I hỏi trắe nghiệm án NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI LỜI NÓI DẦU Cuốn sách GIẢI BẢI TẬP HÌNH HỌC 12 NẢNG CAO có nội dung ơng ứng với sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao dược áp dụng từ năm 08 - 2009 Mỗi mục của chương gồm bốn phần I. Tóm tắt lý thuyết II. Bài tập căn bản III. Câu hỏi trắc nghiệm IV. Đáp án Phần 1. Trình bày những vắn đề lý thuyết trọng tâm nhất của sách giáo loa mà các em cẩn phải hiểu và nắm vững. Phồn II. Trinh bày lời giải chi tiết của các bài tập có trong sách giáo loa mỗi bài tập đều nêu đẩy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định ỉhĩa định lý các tính chất đã học. Phần III. Trình bày các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em ôn yện lại kiến thức dã học. Phần TV Trình bày đáp án các câu hỏi trắc nghiệm nêu ở phần III. Việc sử dụng sách nên thực hiện theo trinh tự như sau Sau khi học lý uyết các em hãy tự minh giải các bài tập có trong sách giáo khoa nếu gặp ló khăn có thể tham khảo lời giải bài tập trinh bày ở phần II hơn nữa ngay khi giải dược bài tập của sách giáo khoa các em cũng nên so sánh lời giải a minh với lời giải được trinh bày trong sách này đế hiểu sâu sắc đầy đủ ến thức và phương pháp giải toán. Tiếp theo các em nên dành thời gian ải các câu hỏi trắc nghiệm ở phẫn III để củng cố kiến thức. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hồ trợ tích cực giúp các em học tốt hình ÌC 12 nâng cao. Rất mong các em dùng sách với ý thức tự chủ cao và không dùng sách eo cách chỉ đọc các lời giải có sẵn của các bài tập trong SGK. Để việc sử dụng cuốn sách đạt hiệu quả cao các em nên kết hợp sử Ịng các cuốn .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.