TAILIEUCHUNG - Câu hỏi ôn tập Địa lí lớp 9

Bạn đang gặp khó khăn trước kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo tài liệu câu hỏi ôn tập Địa lí lớp 9 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 9 I. ĐỊA LÍ DÂN Cư Câu 1. Dựa vào biêu đô SGK hãy cho biêt tình hình dân sô nước ta hiện nay Dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì biện pháp khắc phục là gì Tình hình dân số - Dân số nước ta năm 1954 23 4 triệu người - 2003 80 triệu người. Đến năm 2007 dân số nước ta là 85 14 triệu người nên dân số nước ta đông Thứ 3 ĐNÁ thứ 13 TG . - Bùng nổ dân số diễn ra từ cuối những năm 50 và chấm dứt trong những năm cuối thế kỉ XX. - Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang tỉ suất sinh tương đối thấp. - Dân số nước ta tăng nhanh và mạnh trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng hơn 1 triệu người. Nguyên nhân của sự gia tăng dân số tự nhiên - Do số lượng người trong độ tuổi sinh đẻ quá cao nhưng họ chưa ý thức được vấn đề KHHGĐ. - Do ảnh hưởng của chế độ phong kiến để lại nhu cầu có con trai . - Do nhu cầu cần lao động trong sản xuất nông nghiệp. - Do trình độ nhận thức của người dân còn chưa cao. Hậu quả sự gia tăng dân số - Làm cho nền kinh tế chậm phát triển. - Khó nâng cao được chất lượng cuộc sống. - Tạo ra những bất ổn về xã hội giáo dục y tế văn hóa. . - Tài nguyên cạn kiệt ô nhiễm môi trường. Biện pháp khắc phục - Hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên. - Thực hiện các biện pháp KHHGĐ. - Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Câu 2. Trình bày và giải thích đặc điêm phân bố dân cư nước ta Nêu các biện pháp giải quyết sự phân bố dân cư chưa hợp lí Đặc điểm sự phân bố dân cư Dân cư phân bố không đều Tập trung đông đồng bằng ven biển 500-2000 người km2 Thưa thớt miền núi và cao nguyên 50 đến 100 người km2 . Quá nhiều ở nông thôn 73 ít ở thành thị 27 2007 . Giải thích - Các vùng đồng bằng ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi sinh sống và phát triển kinh tế Địa hình thuận lợi đất đai màu mỡ khí hậu thuận lợi nguồn nước dồi dào nên dân cư tập trung đông . Vùng núi địa hình đi lại khó khăn nguồn nước thiếu điều kiện sinh hoạt và phát triển kinh tế hạn chế nên dân cư tập trung ít. - Dân số thành thị còn ít quy mô đô thị còn chưa lớn số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN