TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7348:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7348:2003 về mô tô, xe máy - ắc quy chì-axít áp dụng cho ắc quy chì axit dùng để khởi động, chiếu sáng và đánh lửa cho mô tô và xe máy (sau đây gọi tắt là ắc quy). nội dung chi tiết. | .