TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4527:1988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4527:1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô-Tiêu chuẩn thiết kế. để nắm nội dung trong tiêu chuẩn này. | TIÊU CHUẨN VIÊT NAM TCVN 4527 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế Railway and highway tunnels - Design Standard 1. Nguyên tắc chung . Tiêu chuẩn này áp dụng đến thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đuờng khổ 1435mm đường đơn hoặc đường đôi và đường ô tô có một hoặc nhiều làn từ cấp I đến cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng đến thiết kế hầm xe điện ngầm hầm qua sông hầm dẫn nước hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác hầm làm ga đường sắt hầm làm ga ra ôtô. . Khi thiết kế hầm nên hết sức tránh các vùng đang có trượt lở hoặc sắp truợt lở những vùng có nhiều hang động cac- tơ. Khi phải qua những vùng đó cần có biện pháp ngăn ngừa gia cố kết cấu hầm bảo đảm khả năng làm việc và ổn định. . Thiết kế hầm phải phù hợp với các tiêu chuẩn về sử dụng khai thác an toàn lao động vệ sinh công nghiệp phòng hoả đồng thời phải phù hợp với TCVN 4054 1985 Đường sắt khổ 1435mm. Tiêu chuẩn thiết kế và TCVN 4054 1985 đường ôtô. Tiêu chuẩn thiết kế . . Hầm phải đảm bảo giao thông an toàn liên tục và tốn ít công duy tu bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. . Khi thiết kế hầm phải căn cứ vào luận chứng kinh tế - kĩ thuật của tuyến đường và luận chứng kinh tế - kĩ thuật riêng của công trình hầm được cấp có thẩm quyền duyệt đồng thời có xét đến yêu cầu của quốc phòng. . Khi thiết kế hầm phải căn cứ vào tài liệu đo đạc khảo sát địa chất công trình và chất thuỷ văn. Nội dung của công tác khảo sát này phải phù hợp với quy định trong TCVN 4419 1987 Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản và phù hợp quy trình khảo sát chuyên ngành. . Hầm đường sắt và hầm đường ô tô được thiết kế theo tiêu chuẩn vĩnh cửu có độ bền cấp I. . Các kết cấu và thiết bị của hầm phải áp dụng các thiết kế điển hình. Cần cố gắng sử dựng các vật liệu và thiết bị chế tạo trong nước một cách hợp lí và tiết kiệm. . Trong thiết kế cần lưu ý đến thi công hầm với tốc độ nhanh có khả năng cơ giới hoá và công xưởng hoá ở mức cao nhất. 2. Bố trí chung của hầm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.