TAILIEUCHUNG - Bài giảng Một số hư hỏng thông thường trong mạch điện

Hư hỏng thuộc mạch động lực, hư hỏng thuộc mạch điều khiển, thuyết minh mạch điện là những nội dung chính trong bài giảng "Một số hư hỏng thông thường trong mạch điện". nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. | MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN MẠCH ĐỘNG LỰC MẠCH ĐIỀU KHIỂN 380V-AC A B C A1 B1 C1 ATM KY A B C Z X Y K K RN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC C1 K MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Y/ ĐỔI NỐI DÙNG RƠ LE THỜI GIAN RN M D K CC 1 3 5 9 4 13 K 7 KY KY 11 2 RTH KY K RTH 220V-AC A B C A1 B1 C1 C1 ATM KY A B C Z X Y K NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG KY K RTH K RN 380V AC 3PHASE ĐÓNG CẤP NGUỒN CHO MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ẤN NÚT MỞ MÁY M ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG SAO K K RTH KY SAU KHOẢNG THỜI GIAN CHỈNH ĐỊNH, RTH TÁC ĐỘNG ĐỔI NỐI TAM GIÁC ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH ẤN NÚT DỪNG D ĐỘNG CƠ NGỪNG LÀM VIỆC MỘT SỐ HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRONG MẠCH ĐIỆN 1. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐỘNG LỰC 2. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐIỀU KHIỂN a. Ngắn mạch trong đông cơ b. Quá tải động cơ c. Sự cố mất pha d. Rơle nhiệt không tác động e. Hệ thống tiếp điểm chính Contactor không tác động (hoặc tác động kém). a. Không thực hiện đổi nối b. Hệ thống tiếp điểm phụ Contactor không tác động (hoặc tác .