TAILIEUCHUNG - Bài giảng vật lý

Tài liệu tham khảo về bài giảng vật lý | I. XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ĐẤT . Bài I Xác định khối lượng riêng của đất 1. Mục đích - ý nghĩa của đất ps g cm3 t m3 là khối lượng trong một đơn vị thể tích của các hạt đất. ps m g cm3 t m3 V s ps chỉ phụ thuộc vào thành phần khoáng vật của đất không phụ thuộc và độ ẩm độ rỗng càng nhiều khoáng vật nặng sẫm mầu khối lượng riêng càng lớn. ps là chỉ tiêu gián tiếp xác định n e G. 2. Dụng cụ thí nghiệm Bình tỷ trọng loại 50 cm3 hoặc 100 cm3. Sàng d 2mm. cối sứ chày cao su cân kỹ thuật bếp cát nước cất nhiệt kế. 3. Trình tự thí nghiệm Lấy 100 - 200 g đất đã sấy khô cho vào cối sứ rồi nghiền bằng chày cao su. Sàng đất qua sàng 2mm lấy phần đất dưới sàng 2mm thí nghiệm. Dùng phương pháp chia tư lấy khoảng 15 - 20 g cho vào bình tỷ trọng đã biết khối lượng là m0 g . Cân khối lượng bình và đất được m1 g . Vậy khối lượng đất trong bình là m2 m1 - m0. Đổ nước cất vào bình tỷ trọng 1 3 - 1 4 V bình giữ bình trong tay lắc đều rồi đặt lên bếp cát đun sôi. Thời gian đun 30 phút đối với đất cát và cát pha. 1 tiếng đối với sét và sét pha sinh viên xác tên đất TN qua chỉ số dẻo ở bài 6 Trong thời gian đun không được để đất sôi trào ra khỏi miệng bình. Nếu sôi tạo nhiều bọt quá phải hạ nhiệt độ của bếp. Lấy bình tỷ trọng ra khỏi bếp Đo nhiệt độ của huyền phù trong bình tỷ trọng chính xác tới 0c. Đổ nước cất vào bình cho tới vạch chuẩn hoặc đến cổ bình rồi đậy nút có mao dẫn để nước theo ống mao dẫn tràn ra ngoài. Nghiêng bình xem khí trong bình đã thoát hết chưa nếu còn thì cho thêm nước vào bình rồi đậy nút lại. Lau khô bình tỷ trọng cân được m3 g . Đổ huyền phù rửa sạch và cho nước cất đã đun sôi vào bình và làm nguội đến nhiệt độ của huyền phù nước trong bình đầy đến vạch chuẩn . Cân khối lượng bình và nước cất được m4. 4. Tính toán kết quả. m2 3 p m2 m - m p g cm m2 m4 - m3 khối lượng nước chênh ra m n do đất chiếm chỗ trong bình biết pn m n V nước V hạt đất cần xác định. Yêu cầu Cân lấy kết quả chính xác đến 0 01g. Mỗi mẫu đất phải thí nghiệm song song bằng 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN