TAILIEUCHUNG - Làm việc nhóm để thành công

Vấn đề đau đầu để khởi nghiệp thành công chưa chắc đã là chuyện tiền bạc, cũng chẳng phải ý tưởng mà là nhân sự. Ai là người có thể chung sức với bạn trên con đường kinh doanh đầy khắc nghiệt? Chúng ta có thể tìm họ ở đâu? Làm sao để phát huy hết khả năng của họ? Bạn tổ chức nhân sự thành nhóm để làm việc hiệu quả? Vậy quản lý nhóm thế nào? Theo kinh nghiệm, nhóm làm việc hiệu quả thường là một nhóm nhỏ, giới hạn trong khoảng từ 5-10 người. Trong một. | Làm việc nhóm để thành công Vấn đề đau đầu để khởi nghiệp thành công chưa chắc đã là chuyện tiền bạc cũng chẳng phải ý tưởng mà là nhân sự. Ai là người có thể chung sức với bạn trên con đường kinh doanh đầy khắc nghiệt Chúng ta có thể tìm họ ở đâu Làm sao để phát huy hết khả năng của họ Bạn tổ chức nhân sự thành nhóm để làm việc hiệu quả Vậy quản lý nhóm thế nào Theo kinh nghiệm nhóm làm việc hiệu quả thường là một nhóm nhỏ giới hạn trong khoảng từ 5-10 người. Trong một nhóm như vậy cần có sự phân biệt rõ ràng về vị trí chuyên môn. Có một vài đặc điểm cho thấy một nhóm làm việc có hiệu quả hay không Có đủ kỹ năng cần thiết hoặc có thể học hỏi nhanh mỗi người có nhiệm vụ rõ ràng cụ thể có chung mục tiêu và cách đánh giá có thời gian làm việc với nhau lâu chấp nhận ý tưởng từ bên ngoài nhóm hoặc các ý kiến phản biện đoàn kết chia sẻ với nhau về những điều học được trong quá trình làm việc. 8 tiêu chí xây dựng nhóm 1. Có sứ mệnh rõ ràng Sứ mệnh đó đừng quá xa rời thực tế để tạo niềm tin đối với những người đang thực hiện. Sẽ tốt hơn nếu bạn để cho các thành viên tham gia xây dựng sứ mệnh của doanh nghiệp tương lai như vậy sẽ tạo được sự đồng thuận lâu dài. 2. Có mục tiêu chung Mục tiêu chung ở đây thực tế phải là những mục tiêu rõ ràng. 3. Biết cách dựa vào nhau Để đạt được tiêu chí này bạn nên giao nhiệm vụ và trao quyền độc lập cho các thành viên trong nhóm. Ngoài ra cần có những quy định luật lệ rõ ràng đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức. Là người lãnh đạo nhóm bạn nên khuyến khích sự đa dạng của mỗi cá nhân cho phép họ thể hiện bản thân. Có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ nhưng bạn phải chấp nhận nó và học cách quản lý sự căng thăng. 4. Giữ được mối quan hệ tốt trong môi trường công việc Luôn cung cấp đầy đủ thông tin và sẵn sàng hợp tác là điểm then chốt để xây dựng tiêu chí này. Một số doanh nghiệp VN xây dựng với chủ trương không cho nhân viên biết nhiều ngoài thông tin liên quan đến công việc chuyên môn của họ đó không phải là cách hay. 5. Xây dựng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN