TAILIEUCHUNG - Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội - Tương Lai

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, nội dung bài viết "Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về các cách tiến cận xã hội học khác nhau, vận dụng, ứng dụng xã hội học,. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu. | Xã hội học số2 58 1997 3 TIẾP CẬN XÃ HỘI HỌC VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI T ƯƠNG LAI Công bằng xã hội ước mơ ngàn đời của nhân loại là một phạm trù cơ bản trong tri thức Xã hội học. Từ lý tưỏng đại đồng của thời cổ đại Trung Hoa đến mục tiêu làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu của lý tưỏng cộng sản loài người trải qua biết bao tìm tòi thử nghiệm. Không chỉ bằng mồ hôi nước mắt mà bằng cả núi xương sông máu để thực hiện khát vọng cao cả đó. Cho đến thời đại chúng ta đang sống hiện nay cuộc tìm tòi thử nghiệm con đường phát triển đi tới khát vọng đó vẫn đang là một nỗ lực liên tục. Là một bộ môn khoa học được hình thành từ nhu cầu nóng bỏng của xã hội từ xã hội nông nghiệp chuyển sang xã hội công nghiệp phơi bày đầy rẫy những nghịch lý mà vấn đề nổ i cộm vẫn là sự bất công xã hội xã hội học cố gắng phân tích lý giải hiện thực đó. Các mô hình phát triển trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua của thế kỷ 20 đặc biệt là sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất rồi lần thứ hai xét đến cùng đều xoay hai vấn đề cơ bản mà Xã hội học cũng như nhiều ngành khoa học khác đang cố gắng tìm ra lời giải đáp mối quan hệ giữa tăng trưỏng kinh tế và công bằng xã hội. Sau thất bại của mô hình Xô Viết người ta nói nhiều đến mô hình Bắc Âu đặc biệt là Thụy Điển nơi mà sự kết hợp giữa tăng trưỏng kinh tế và công bằng xã hội đạt được nhiều thành tựu nổi bật. ấy thế mà rồi cũng một thời gian Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển phải nếm mùi thất bại vì sự hài hòa giữa hai mục tiêu trên bị phá vỡ. Nhà nước phúc lợi quá nhấn mạnh về công bằng xã hội hình thành hệ thống phúc lợi xã hội rất hoàn chỉnh song trong chừng mực nào đấy lại tạo ra những tâm lý ỷ lại hạn chế tính năng động và ý thức trách nhiệm cao của cá nhân công dân -Điều ấy có tác động đến động lực của sản xuất làm giảm tốc độ tăng trưỏng kinh tế - Gần đây với những điều chỉnh lớn về mặt đường lối và sách lược Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển giành lại được vị thế của mình song Bắc Âu vẫn đang trên con đường tìm tòi một mô hình mới của sự phát triển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.