TAILIEUCHUNG - Mô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi, góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - Phạm Văn Hanh

Nội dung bài viết "Mô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi, góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội" giới thiệu khái quát mô hình Thụy Điển, quá trình hình thành, phát triển và triển vọng của mô hình Thụy Điển ở châu Âu. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả. | h ng tin xẫ hệi h c Xã hội học sô 2 58 1997 107 Mô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi - góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội PHẠM VÀN HANH Ngay từ những năm 60 của thế kỷ này mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển đã được nhiều người trên thế giới biết đến với những nét độc đáo của nó về mặt kinh tế - xã hội. Trong tình hình đầy biến động của thế giới ngày nay Mô hình này bộc lộ những mặt yếu và đang phải đối phó với nhiều khó khăn và thử thách mới nảy sinh. Tuy nhiên mô hình Thụy Điển vẫn là một đối tượng các nhà kinh tế và xã hội học ở nhiều nước nghiên cứu với mối quan tâm đặc biệt nhất là những nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường ở SNG Đông A u và một số nước đang phát triển. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về Mô hình Thụy Điển quá trình hình thành phát triển và triển vọng của nó trong một châu A u đang đi tới nhất thể hóa để làm tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Mô hình Thụy Điển một chiến lược phát triển kinh tế xã hội của những người Xã hội Dân chủ Thụy Điển. Với diện tích gần km2 và số dân khoảng 9 triệu người Thụy Điển chỉ là một nước nhỏ trên thế giới. Tuy nhiên ngày nay Thụy Điển được xếp vào hàng những nước công nghiệp giàu có với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhân dân có mức sống cao thuộc những nước hàng đầu thế giới xã hội Thụy Điển Ổn định. Thụy Điển lại được sự cảm tình mến mộ của các lực lượng tiến bộ các nước thế giới thứ ba bởi chính sách yêu chuộng hòa bình bênh vực chủ quyền và độc lập của các dân tộc bởi sự giúp đỡ hào hiệp đầy tinh thần nhân đạo mà Thụy Điển dành cho các nước các phong trào giải phóng dân tộc và các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba từ những năm đầu thế kỷ 60. Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển người kiến trúc và xây dựng mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển. Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển ra đời vào cuối thế kỷ 19 tức là vào thời kỳ đầu của quá trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.